Hopp til hovedinnhold
Blogg
tre kollegaer i fellesarealet som prater over en pc

Endringer i Skattemeldingen: Farvel til RF-1022

Et kjent og kjært skjema forsvinner. Nå som Skatteetaten melder overgang til en mer dialogbasert skattemelding, blir det endringer i hvordan lønn- og pensjonskostnader blir håndtert. Allerede fra inntektsåret 2023, vil skjemaet RF-1022 bli erstattet med en kontrolloppstilling som skal leveres sammen med skattemeldingen. 

Hva er kontrolloppstilling?

Kontrolloppstilling er det nye formatet som erstatter RF-1022. Den skal innholde detaljert informasjon om alle kostnadsførte lønnsytelser fra regnskapet, det skal være spesifisert på hver konto, og sammenstilles mot informasjon fra A07 (årsrapporten), som oppsummerer fjorårets innleveringer via A-meldingene. Oppstillingen skal fortsatt attesteres av en revisor. 

Du kan lese om den nye forskriften (§ 7-2-11.Kontrolloppstillingen) her 

Alle arbeidsgivere om leverer skatte- eller sleskapsmelding med næringsspesifikasjon, må levere kontrolloppstilling. Den skal være signert av arbeidsgiver og revisor om dere har revisorplikt.  

Hva betyr dette for meg? 

Bruker du fagsystemer allerede, vil du sannsynligvis ikke merke store endringer, siden du allerede er ganske modernisert. Men det er viktig at du vet om endringer og setter deg inn i hva det innebærer og hvordan den kan påvirke innsendingen av skattemeldingen. 

Hvordan skal jeg levere skattemeldingen i år?

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Noen selskap har krav om at revisor skal signere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.Her er prosessene: 

Med Revisor Uten Revisor 
  1. Skattemeldingen åpnes for levering
  2. Selskapet eller selskapets representant signerer og sender til revisor - enten via regnskapsprogrammet eller Altinn. Revisor må få beskjed fra selskapet om at skattemeldingen og næringsspesifikasjonen er klar for signering.
  3. Kontroll: Revisor henter skattemelding og næringsspesifikasjon fra selskapets innboks i Altinn. Revisor gjør nødvendige kontroller, signerer og sender inn til Skatteetaten.
  4. Kvittering: Når innsendingen er mottatt hos Skatteetaten vil selskapet få en kvittering i innboksen i Altinn.
  1. Skattemeldingen åpnes for levering
  2. Fyll ut, signer, send inn: Selskapet eller selskapets representant signerer og sender inn. Dette gjøres fra regnskapssystemet eller årsoppgjørsprogrammet 
  3. Kvittering: Når innsendingen er mottatt hos Skatteetaten vil selskapet få en kvittering i innboksen i Altinn.

 

Trenger du hjelp med regnskapet?

 
 

Share