Hopp til hovedinnhold
Blogg
Bil og telefon

Firmabil vs. privatbil: Hvem dekker kostnadene ved uhell?

Et uhell med bilen kan få kjedelige konsekvenser for deg som er på yrkesreise, enten du bruker firmabil eller privatbil. Å ha en klar avtale mellom deg og arbeidsgiver er avgjørende for å unngå misforståelser når det gjelder ansvar og kostnader. La oss gå igjennom det. 

Firmabil vs. privatbil

Firmabilen: Det er vanlig at arbeidsgiver dekker skader som oppstår på firmabilen. Dette inkluderer reparasjoner og eventuelle bonustap. Du som arbeidstaker beskattes etter sjablonmodellen, og for biler med grønne skilt skattes du etter en kilometersats på kr 3,40 per privatkjørte kilometer.

Privatbilen: Når det gjelder privatbilen, er det som oftest du som må betale for skader. Imidlertid kan arbeidsgiver også dekke utgifter for skader på privatbilen under en yrkesreise, avhengig av avtalen og hendelsens art. For eksempel kan du få en uforskyldt bulk i privatbilen mens den står parkert under en yrkesreise, potensielt få reparasjonskostnadene dekket av arbeidsgiver. Det er imidlertid viktig å dokumentere beløpet som arbeidsgiver skal refundere.

Regler for skadehåndtering

  1. Skader der motparten er skyld i skaden: Skaden på firmabilen eller bilen din er dekket av ansvarsforsikringen til motparten. Arbeidsgiver dekker vanligvis ikke kostnadene for slike skader.
  2. Skader på firmabilen: Kostnader til reparasjon av bilen og eventuelt bonustap skal ikke beskattes på arbeidstaker. Du beskattes etter sjablonmodellen.
  3. Skader på privatbilen under en yrkesreise: Hvis arbeidsgiver velger å dekke slike kostnader, er det skattefritt for arbeidstakeren, så lenge skaden oppstår under en yrkesreise. Dette kommer i tillegg til den skattefrie bilgodtgjørelsen på kr 3,50.

 

Å ha en tydelig avtale om ansattes reiser og skadehåndtering er avgjørende. Både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være trygge på hvem som skal dekke utgiftene dersom uhellet er ute på yrkesreise.

Share