Hopp til hovedinnhold
Blogg
Har jeg rett på fri når barnet mitt begynner i barnehagen eller på skolen?

Første dag i barnehage eller på skole for barnet mitt - har jeg rett på fri?

Da var den store dagen her. Familiens stolthet skal ta fatt på barnehagen eller begynner på barneskolen. En stor begivenhet i livet til deg som forelder. Man ønsker å stille opp for barnet og sørge for at de for en god overgang, men mange foreldre tar det for gitt at de får fri. Hva er egentlig reglementet her?

Ikke en lovfestet fridag

Det er en utbredt antagelse blant foreldre at de automatisk har rett til å ta fri fra jobben når barnet deres skal begynne i barnehage eller starte på skolen. Dette er imidlertid en feiloppfatning som mange kan dele. Faktisk er det slik at arbeidstakere ikke nødvendigvis har en lovfestet rett til permisjon, verken med lønn eller uten lønn, på slike betydningsfulle anledninger.

Selv om disse milepælene i barnets liv ofte føles som naturlige tidspunkter for å ta seg fri, spesielt for å kunne være til stede under den første dagen i barnehagen eller skolen, er det viktig å erkjenne at det ikke eksisterer en universell rett til slik permisjon i alle arbeidsmiljøer. Arbeidsrettigheter varierer fra land til land, og til og med innenfor ulike organisasjoner.

Du kan lese mer om permisjonsregelene her

Arbeidsgiver styrer 

Hvis retten til at foreldre kan ta fri for å tilvende barnet til en ny hverdag ikke er definiert i personalhåndbok eller lignende, er det arbeidsgiver som avgjør om arbeidstaker innvilges permisjon. Det er dog viktig at du som arbeidstaker har satt deg inn i organisasjonens reglement for å unngå misforståelser, og heller skape en sunn dialog rundt hva forventingene er når situasjonen forekommer. Er det nødvendig, kan du som arbeidstaker forespørre i god tid om det er mulig for å avspasere eller ta ut noen ferie dager de dagene det gjelder. Ha klare kommunikasjonsregeler mellom dere, så man finner en god balanse mellom jobbengasjement og familienære forpliktelser. 

 


 

Share