Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pen, papir og kalkulator

Godt nytt år alle statsautoriserte regnskapsførere - ny regnskapsførerlov fra 1. januar

Godt nytt år, kjære regnskapsfører. I dag får du ny tittel og ny regnskapsførerlov. Den 16. desember ble det sanksjonert ny regnskapsførerlov i tråd med Prop 130 L (2021-2022) - den kan du lese i fullt format her.  

Loven trer i kraft 1. januar – hva vil det si? 

Da loven ble vedtatt var det bare et par uker til den skulle tre i kraft, og kan ta litt tid for regnskapsførerne og økonomihusene å få alle formaliteter på plass. Dette gjelder særlig det nye virksomhetskravet i §5 om “at regnskapsførere må ha forsvarlig kvalitetsstyring”. Så her er det bare å sette alle andre nyttårsforsetter til side. Det forventes at alle de nye reglene er på plass i bedriften og være oppfylt innen utgangen av 2023.  

Kravene til utdanning og dokumentasjon  

I forskriften nevnes det at fremtidige regnskapsførere må oppfylle anbefalt plan for regnskapsførerutdanning som er fastsatt av Universitets- og høyskolerådet (Økonomi og Administrasjon). Utdanningen skal dokumenteres med et fullverdig vitnemål med karakterutskrift med alle aktuelle eksamener. Følgende emner må ha vært dekket i løpet av utdanning:  

  • Finansregnskap og bokføring  

  • Skatte- og avgiftsrett 

  • Foretaksrett 

  • Regnskapsførerregelverket, regnskapsorganisering og forretningsforståelse  

Minstekravet til praksis er tre år og praksisen må omfatte et variert format av årsregnskap etter regnskapsførerloven og utarbeidelse av skattemelding for næringsdrivende etter skatteforvaltningsloven. Ett år av praksisen kan være revisjon av årsregnskap, skatterevisjon eller regnskapsføring etter kommunale og statlige prinsipper. Det er mulig å få godkjent andre type relevant praksis etter vurdering av Finanstilsynet.  

Det er også viktig å merke seg at kravet om tre års praksis, ikke gjelder for person som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025.  

Endelig fastsettelse av ny god regnskapsføringsskikk (GRFS) 

Med ny lov på plass vil Bransjestandardutvalget endelig kunne fastsette GRFS. Dette vil skje fortløpende og formaliseres ved styrebehandling av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og DnR. Les hva den innebærer her 

Trenger du en statsautorisert regnskapsfører? Ta kontakt med oss!

 
 

Share