Hopp til hovedinnhold
Blogg
60 åring som gjør en litt lei grimase

Hurra, du er 60 år! Nå får du mer feriepenger og lengre ferie

Hvem sa det er kjedelig å bli eldre? Fra det året du fyller 60 år har du rett på mer feriepenger og lengre ferie – en uke for å være eksakt. Ja, helt sant.  

Dette gir deg en fantastisk mulighet til å utforske nye reisemål, oppleve spennende eventyr og skape minner som varer livet ut.  Men det er selvfølgelig ikke alltid bare fryd og gammen. Det er regelverk rundt hva som skal utbetales, trekkes og gis. La oss se hva de faktisk innebærer.  

Prosentsatser og den ekstra uken 

Ifølge arbeidstilsynet utgjør feriepengene normalt sett minimum 10,2 % av lønnen din, men når du er over 60 år blir satsen på hele 12,5 %. Dette gjelder for deg som har lovbestemt krav på: fire uker og 1 dag ferie. Som nevnt så har du som 60 åring krav på en uke ekstra ferie - så da ligger du plutselig på fem uker. Mange bedrifter har i dag gjennom sine tariffavtaler eller under andre bestemmelser avtale om fem ukers ferie for de ansatte, som vil si at du som eldre kan få hele seks ukers ferie. Om dette gjelder for din bedrift, vil det da også si videre at satsen for deg endres. Er du 60 år ikke skal ligge på 12,5%, men 14,3%.  

Det vil da si:  

Feriepengesatsen for ansatte over 60 år blir da enten: 

  • 12,5 prosent (10,2 + 2,3) for de som har ferie etter ferieloven, eller 

  • 14,3 prosent (12 + 2,3) for de som har ferie etter tariff-/arbeidsavtale 

Den høyere prosentsatsen gjelder bare opp til et feriepengegrunnlag på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (1G = 118 620 kroner (ganger 6G)). Det utgjør 711 720 kroner. 

Det er viktig å merke seg at grunnbeløpet blir normalt oppregulert 1. mai hvert år. Dette er beløpet som gjelder for 2023. Skulle feriepengegrunnlaget ditt overstige 6G gjelder dermed de vanlige prosentsatsene: 10,2 eller 12,5%. Dette gjelder også for deg som har passert 60 år. 

OBS! Det er kun de ordinære ferieukene som er trekkfrie om de utbetales ferieåret. Den ekstra ferieuken er trekkpliktig og skal inngå i trekkgrunnlaget på utbetalingstidspunktet.  

Når begynner opptjeningen? 

Opptjeningen av feriepengene for den ekstra ferieuken starter det året du fyller 59 år. Dersom du slutter i løpet av opptjeningsåret skal du ha utbetalt de ekstra feriepengene selv om du ikke fyller 60 år før året etter. 

Hva med feriepenger dersom jeg blir syk? 

Noen av ytelsene fra NAV gir rett til feriepenger for arbeidstakere. Dette inkluderer blant annet sykepenger, hvor man normalt sett har krav på feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Den vanlige feriepengesatsen for sykepenger er 10,2 % av den opparbeidede inntekten. Imidlertid, for mottakere som fyller 60 år i ferieåret, kommer det en ekstra fordel med det ekstra feriepengetillegget på 2,3 %.  

Hvor mange virkedager har jeg i løpet av min ferieuke? 

Selv om (mange av oss) jobber fem dagers uker, teller ferieloven med lørdager som en “virkedag”. Dette kan være forvirrende for mange, men en uke i ferieforstand vil således bestå av seks virkedager og ikke fem.  

Det er dog opp til hver bedrift hva de ønsker å følge, men mange bedrifter velger å bruke fem-dagers regelen. Er du usikker hva som gjelder for din bedrift? Sjekk personalhåndboken eller med de som er ansvarlige for dette. 

 

 

Inspo:  Altinn, Sticos  

 

Trenger du hjelp med lønnskjøringen? Ta kontakt:

 
 

Share