Hopp til hovedinnhold
Blogg
Inkasso sak om når skyldner er uenig

Hva gjør jeg om skyldner er uenig?

Hver dag sender norske bedrifter tusenvis av fakturaer til kunder, og heldigvis blir de fleste betalt uten problemer. Men av og til opplever bedrifter at kunder har innsigelser mot fakturaene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en innsigelse er, hvordan du kan unngå dem, og hvordan du best håndterer dem.

Hva er en innsigelse?

En innsigelse er en uenighet eller klage på et utført arbeid eller et levert produkt, hvor kunden ikke mener at dette lever opp til det forventede og avtalte. Kunden kan også ha innsigelser på prisen, dersom de mener at arbeidet ikke står i forhold til den avtalte prisen.

Hvordan unngå innsigelser?

For å minimere innsigelser anbefaler vi følgende tiltak:

  1. Skriftlig dokumentasjon og aksept: Sørg alltid for skriftlig dokumentasjon og aksept av prisen. Dette inkluderer også eventuelle prisøkninger underveis i kjøpet.
  2. Leveringsdokumentasjon: Ha skriftlig dokumentasjon for når produktet eller tjenesten skal leveres.
  3. Beskrivelse av produktet/tjenesten: Skaff skriftlig dokumentasjon for hva produktet eller tjenesten inneholder.
  4. Kundens godkjennelse: Aldri lever noe uten kundens godkjennelse av produktet, tjenesten eller prisen.
  5. Fullstendige kontaktopplysninger: Ha kundens fullstendige kontaktopplysninger, inkludert fullt navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer.

Selv om det kan være vanskelig å helt unngå innsigelser, er god dokumentasjon nøkkelen.

 Jo bedre dokumentasjon du har om kunden og bestillingene, desto enklere kan du avvise innsigelser sammen med ditt inkassoselskap. Du kan lese mer om våre inkassotjenester her.

Inkasso og innsigelse

Dersom en kunde har innsigelser i forbindelse med handelen, er det viktig å håndtere dette før inkassoprosessen fortsetter. Hvis kunden kommer med en innsigelse, må saken settes i bero, og ytterligere gebyrer stoppes inntil innsigelsen er avklart. Rask behandling av innsigelser er avgjørende for å holde inkassoprosessen i gang.

Dialog og løsning

Når en kunde har innsigelser, bør du forsøke å løse dette gjennom dialog og god kommunikasjon. Bruk dokumentasjonen din mot kunden hvis du mener at det ikke er gjort feil. Heldigvis løses de fleste innsigelser gjennom dialog.

Hvis det ikke er mulig å finne en løsning, må saken enten avsluttes eller sendes til forliksrådet for behandling. Husk at det ikke er lov å sende en omtvistet faktura til inkasso, men de fleste inkassoselskaper kan bistå med å oversende saken til forliksrådet. Forliksrådet er den laveste domstolen i Norge for sivile saker og fungerer både som meklingsinstitusjon og domstol. Ved større saker (over 200 000 kr) kan du også ta saken direkte til tingretten via din advokat

Innsigelse gir ingen fribillett

Det er en vanlig misforståelse at en innsigelse gir skyldneren en fribillett til å unngå å betale kravet. Dette er heldigvis ikke tilfellet. Skyldneren må ikke bare si seg uenig i kravet, men også begrunne innsigelsen. Innsigelsen kan fremsettes når som helst i prosessen, så lenge det ikke er avsagt en dom. Hvis uenigheten ikke løses etter dialog, kan du sende et varsel om at sak reises og oversende saken til forliksrådet. Når skylder har mottatt brev fra forliksrådet må de komme med sitt syn på saken - innen tidsfristen. Dersom debitor besvarer innen fristen, vil partene bli innkalt til et rettsmøte. Om dere blir enige vil det bli skrevet et rettsforlik. Om man ikke blir enige kan man kreve at forliksrådet avsier en dom. Om du får medhold i din sak kan vi videre sende saken til namsmannen dersom skyldner ikke betaler innen fristen i dommen.

Trenger du hjelp? La Accountor Credit ta saken!

 
 

Share