Hopp til hovedinnhold
Blogg
selfie med kolleger

Hvordan ta imot nyansatte på en god måte

"Velkommen til din nye arbeidsplass!" hører vi flere steder nå i august. 

Å ta imot nyansatte på en god måte er avgjørende for å gi dem en positiv start og en vellykket integrering i arbeidsmiljøet. Den første tiden i en ny jobb kan være spennende, men også utfordrende. Derfor er det viktig at du som ansvarlig skaper en varm og inkluderende velkomst som hjelper de nyansatte til å føle seg trygge og velkommen. I dette blogginnlegget vil vi gi deg tips om hvordan du kan ta imot nyansatte på en god måte, samt hva som er viktig å huske på underveis i integreringsprosessen. Med riktig oppfølging og støtte vil dine nye kolleger raskt bli en verdifull del av teamet og bidra til selskapets suksess. 

La oss komme i gang med å skape en positiv opplevelse for våre nye kollegaer!

Forbered en varm velkomst

Planlegg en velkomstseremoni som skaper en positiv førsteopplevelse for den nye ansatte. Velkomstpakken bør inneholde informasjon om selskapet, dets historie, kjerneverdier og visjon. Inkluder også praktisk informasjon om ansattgoder, for eksempel helseforsikring, pensjonsordninger, feriedager og andre fordeler. Et kart over arbeidsplassen med plassering av kontorer, møterom og fasiliteter vil også hjelpe dem til å føle seg mer komfortable i den nye omgivelsen.

Introduser den nye ansatte til teamet

Organiser en introduksjonsrunde hvor den nye ansatte blir presentert for kollegaene sine. Dette kan gjøres i en uformell setting, som for eksempel i en lunsjpause eller i et felles møte. Oppmuntre kollegaene til å dele litt om seg selv og deres roller i selskapet, slik at den nye ansatte får en bedre forståelse av teamets dynamikk og arbeidsfordeling. Dette vil bidra til å skape en vennlig og inkluderende atmosfære som oppmuntrer til samarbeid.

Opprett en mentorordning

Tilordne en erfaren medarbeider som mentor for den nye ansatte. Mentoren bør være en pålitelig ressurs som kan tilby støtte, veiledning og svar på spørsmål. De kan hjelpe den nye ansatte med å bli kjent med organisasjonens struktur, kulturen, rutiner og interne prosesser. En mentorordning kan også bidra til å redusere stress og usikkerhet hos den nye ansatte og øke deres følelse av tilhørighet.

Planlegg opplæring og introduksjon

Sørg for at den nye ansatte får tilstrekkelig opplæring og introduksjon til selskapets rutiner, verktøy og prosesser. Dette kan omfatte tekniske ferdigheter, programvare som brukes i selskapet, og prosedyrer for rapportering og kommunikasjon. Opplæringen bør tilpasses den nye ansattes rolle og erfaring, og den bør inkludere muligheter for praktisk læring og skygging av erfarne kollegaer.

Gi tydelige forventninger

Kommuniser klart hva som forventes av den nye ansattes rolle og ansvarsområder. Diskuter mål og forventede resultater, samt tidsfrister for oppgaver. Klar kommunikasjon om forventninger vil bidra til å unngå misforståelser og usikkerhet og vil hjelpe den nye ansatte til å få en klar retning for sitt arbeid

Følg opp jevnlig

Hold jevnlig kontakt med den nye ansatte i løpet av de første ukene for å følge opp hvordan de har det og om de trenger ytterligere støtte. Dette kan gjøres gjennom ukentlige eller månedlige oppfølgingsmøter for å diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer. Det er viktig å skape en åpen dialog og vise interesse for deres velvære og trivsel i selskapet.

Involver ledelsen

Ledelsen bør aktivt delta i velkomstprosessen for å vise interesse for den nye ansattes integrering. Dette sender et sterkt signal om at alle ansatte er verdsatt og betydningsfulle i organisasjonen. Ledelsen bør også være tilgjengelig for den nye ansatte dersom de har spørsmål eller trenger støtte.

Gi feedback og anerkjennelse

Gi den nye ansatte positiv feedback og anerkjennelse for deres innsats og bidrag. Ros dem for deres prestasjoner, og gi konstruktiv tilbakemelding for å støtte deres utvikling. Anerkjennelse vil bidra til å øke deres motivasjon og følelse av å bli verdsatt i selskapet.

Fremhev bedriftens kultur og verdier

Sørg for at den nye ansatte blir kjent med selskapets kultur og verdier. Diskuter bedriftens misjon og visjon, og hvordan de kan bidra til å opprettholde en positiv arbeidskultur. Vis eksempler på bedriftens kjerneverdier i praksis, slik at den nye ansatte får en dypere forståelse av organisasjonens identitet.

Vær åpen for tilbakemeldinger

Oppmuntre den nye ansatte til å gi tilbakemeldinger om deres opplevelse så langt. Vær åpen for konstruktiv kritikk og forslag til forbedringer. Dette viser at selskapet bryr seg om deres trivsel og er villig til å ta nødvendige skritt for å forbedre opplevelsen for fremtidige ansatte.
 


 

Share