Hopp til hovedinnhold
Blogg
Innleieloven - to kvinner som sitter på hver sin side i en sofa og diskuterer.

Innleieloven – hva betyr det for din virksomhet?

Siden regjeringsskifte har Støre og Co vært aktive med å foreslå en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. En av de viktigste endringene er innstrammingen i innleiereglene som trer i kraft nå 1. april 2023. De nye reglene vil naturligvis ha stor påvirkning på de som driver med inn- og/eller utleie av arbeidskraft. Her er hva det vil si.  

Hva er innstrammingene? 

Lovendringen gjelder fra 1.april 2023, men for pågående kontrakter er det overgangsregel som gjelder fra 01. Juli 2023.  

For å oppsummere så blir adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak for arbeid (av midlertidig karakter – det er det som er nøkkelordet her) opphevet, med følgende unntak: 

 1. For å sikre forsvarlig drift i helse og omsorgstjenesten kan det leies inn helsepersonell  

 1. Arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i et klart avgrenset prosjekt.  

 1. Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det. 

 1. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med bestemmelsene. 

Videre innstramminger er: 

 • Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet vil fremgå av en egen forskrift. 

 • Alle innleide får rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie. Det vil si at også de som har leid inn etter avtale med fagforening med innstillingsrett, vil omfattes av treårsregelen. 

 • Grensen mellom innleie og entreprise blir lovfestet og justert, noe som kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.   

Men hva med virksomhetene som er avhengig av innleie? 

Det vil dessverre innebære store praktiske konsekvenser, siden det ikke vil være adgang til innleie ved midlertidig behov, som reglementet understreker. Virksomhetene som rammes hardt av denne endringen har to valgmuligheter for å minske denne risikoen - øke grunnbemanningen med faste ansettelser og/eller inngår entrepriseavtaler med oppdragsgivere. Om man går for sistnevnte, er det viktig at det ikke står igjen “en tom stol” mellom leddene. Da kan det fort oppfattes som en avtale av midlertidig karakter.  

Hva er konsekvensene av ulovlig innleie? 

Hvis dere ikke oppfyller kravene til å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra bemanningsforetak, kan 

 • innleid arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse. Dersom domstolen slår fast at innleien har vært ulovlig, kan den gi en dom om at innleid arbeidstaker er fast ansatt hos innleier. 

 • innleid arbeidstaker kreve erstatning fra innleier 

 • dere bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet 

 • Arbeidstilsynet gi dere overtredelsesgebyr for brudd på regelverket 

En fagforening med medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidskraft, kan også reise sak for domstolen om de mener innleien er ulovlig. Den innleide arbeidstakeren trenger ikke å være medlem i den aktuelle fagforeningen. Arbeidstaker må fortsatt gå til sak på egne vegne for å kreve fast ansettelse 

Er det noe mulighetsrom? 

Etter 1. april vil det være adgang til innleie fra bemanningsforetak ved behov for:  

 • Vikarer  

 • Praksisarbeid 

 • Arbeidsmarkedstiltak 

 • Ved arbeid innen idrett 

 • Etter skriftlig avtale med tillitsvalgte (dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett) 

 • Helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester 

 • og arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt 

Videre kan din virksomhet skaffe arbeidskraft ved å ansette fast eller midlertidig dersom det er grunnlag for det. I noen tilfeller kan arbeidskraft innhentes gjennom entreprise eller tjenestekontrakter, men det er viktig at du er oppmerksom på de justerte grensene som er avgjørende for om avtalen kan realiseres. Les deg heller opp en gang for mye enn for lite.  

Vi har en avtale med et bemanningsforetak – hva bør vi gjøre nå? 

Dersom dere leier inn fra et bemanningsforetak er det lurt å sette opp en liten prat. Undersøk om bemanningsforetaket har alt på stell innenfor lovens grenser og at det er rettslig grunnlag for inn/utleie av arbeidstakere. Videre kan dere sammen ta en vurdering på om eventuelle avtaler betraktes entreprise eller leieavtaler – ikke la det bli liggende i gråsonen.  

Accountor People & Culture Services posisjon til innleieloven  

Vi ønsker alle regler som ivaretar ryddige forhold for arbeidstager velkommen. Det har siden vår oppstart alltid vært fokus at våre interimkonsulenter skal ha konkurransedyktige og korrekte vilkår. De aller fleste av våre kunder bruker oss for hjelp når de har typisk et vikarbehov knyttet til sykefravær eller barselspermisjoner. I tillegg er det noen ganger slik at kunden vår ønsker å leie inn fordi de må trekke faste ansatte inn i prosjekter, typisk implementering av ERP system for eksempel.  

Alle disse premissene er fortsatt lovlig. Så ingen endring for vår del der. Vi leverer også rekutteringstjenester, og kan for kunder som ønsker å ansette midlertidig direkte selv, bistå som et vanlig rekrutteringsbyrå i de tilfellene. Vi vil fremover sørge for at våre kunder er klar over de nye reglene, og sikre at de har forstått konsekvensene av det på best mulig måte. Derfor har vi løpende samarbeids med arbeidsretts eksperter på dette. Vi har nylig hatt et seminar for alle våre rådgivere hvor Martin Johnsen fra Advokatfirmaet Strandenæs redegjorde for regelverket, hvilke endringer og grenselinjer som gjelder fra 1. april 2023.  

Vårt beste råd til våre kunder er at de tar kontakt med oss når de har behov for en vikar, så skal sørge for at vi sammen med kunden finner en løsning på situasjonen som er i tråd med gjeldene regelverk. For Accountor er det avgjørende at vi opptrer i henhold til alle regler til enhver tid, men samtidig er vi også opptatt av å finne de riktige løsningene for hjelpe våre kunder i den situasjonen de står i.  

Har du spørsmål om innleie loven? Ta kontakt med vår rekrutteringsgjeng

 
 

Share