Hopp til hovedinnhold
Blogg
Man på telefon ved siden av bil

Kjøregodtgjørelse: her er satsene for 2024

Hva er satsene og hvordan skal du beregne dem riktig? Her har du svaret. 

Hva har du krav på som ansatt? 

Det er ingen lov som spesifikk sier noe om dekningen av kjøregodtgjørelse. Dette skal da i hovedsak være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. For bedrifter som er underlagt tariff, så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse. Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale. 

Hva gjelder nå? 

Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fra 2016 har det vært slik at deler av statens sats er skattepliktig, og mange arbeidsgivere forplikter seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats.  

Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2024 ligger på kr 4,90 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil. 

Hva skal kjøregodtgjørelsen dekke? 

Det skal dekke utgifter som drivstoff, dekk, vedlikehold, service og reparasjon. I statens særavtaler er det også lagt til grunn at det også skal dekke en andel av forsikring og avskrivinger.  

Med passasjerer og andre typer tillegg ligger satsene på:  

Tilleggstype  

Sats 

Passasjertillegget 

Kr 1,00 per passasjer per kjørte kilometer 

Tilhengertillegget 

Kr 1,00 per kilometer 

Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei 

Kr 1,00 per kilometer 

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen 

Kr 0,10 

Skattefri kjøregodtgjørelse i 2024 

Skattefri sats for kjøregodtgjørelse i 2024 er kr 3,50 pr km, som vil si at hvis det kan utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk per kr 3,50 kjørte kilometer. Denne satsen er gjeldende uansett hvor mange kilometer din arbeidstaker kjører i løpet av året (i Norge og i utlandet). Elbil gjelder for denne satsen også. 

Det vil da se ut slik: 

 
 

Statens sats 

Skattefri sats 

Skattepliktig overskudd 

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil 

Kr 4,90 pr km 

Kr 3,50 pr km 

Kr 1,40 pr km 

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen 

Kr 0,10 pr km 

Kr 0,00 pr km 

Kr 0,10 pr km 

 

OBS! Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd. Det skal heller ikke beregnes feriepenger av trekkpliktig eller trekkfri del.  

Fortsatt usikker på hvordan dette fungerer? Her er et eksempel: 

En ansatt er på tjenestereise. Hun har avtale om å få utgiftsdekning etter satsene i statens særavtale. Hun har kjørt 250 kilometer og ført dette på reiseregningen. 

Kravet etter statens særavtaler 

250 km x 4,90 kr 

Kr 1125,00 

Trekkfri utbetaling 

250 km x 3,50 kr 

Kr 875,00 

Skattepliktig utbetaling 

  

Kr 350,00 

Den ansatte har krav på kr 1125 utbetalt. Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Kr 350 er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift. 

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen 

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser. 

Motorsykkel over 125 cc 

Kr 2,95 pr km 

Snøscooter og ATV 

Kr 10,00 pr km 

Båt med motor 

Kr 7,50 pr km 

Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidler 

Kr 2,00 pr km 

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen 

Kr 0,10 

Share