Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kontorvelværet - 5 tips for en hyggeligere arbeidsplass. Mennesker som sitter rundt et bord og prater.

Kontorvelværet - 5 tips for en hyggeligere arbeidsplass

Flere arbeidsgivere ønsker å få folk tilbake til kontoret, men det kan være vanskelig. På hjemmekontoret har ansatte innredet det slik de ønsker og mange trives med det. For å kunne lokke dem tilbake er det viktig at de ansatte trives med lokalet rent visuelt og at de har sine egne soner som de føler seg “hjemme i". Vi har funnet frem fem tips som kan gjøre det hyggeligere å være på kontoret.  

  1. Skap et godt arbeidsmiljø i fellesskap  

Forsking fra juni 2020 viser: «Støy i åpne kontorlandskap reduserer ytelsesevnen og øker stresset. Motsatt rapporteres det om lavere nivåer av distraksjoner og kognitivt stress i cellekontorer, sammenliknet med flerbrukskontor og åpne kontor. Det er også en klar sammenheng mellom sykefravær og økende antall brukere på kontoret».  Ved åpent kontorlandskap krever det at man tilpasser det til alle kolleger og gjør det best mulig. 

For mange kan en kombinasjon av landskap, kontorceller og hjemmekontor være løsningen. Prat med de ansatte om hvordan de jobber mest effektivt, og hvilken løsning de hadde foretrukket. 1-2 faste dager i uken på kontoret kan være nok for mange for å opprettholde den gode sosiale tonen mellom kolleger. Det er vanskelig se hvordan en kollega har det bak skjermen, og ved å møtes fysisk ser du hele mennesket for den de er og hvordan de har det.  

  1. Etablerte sosiale soner = flere spontane samtaler 

Mange verdifulle samtaler kan komme over spontane samtaler, og ikke de som er planlagt i kalenderen. Det kan være hensiktsmessig å ha en kreativ sone hvor det er tilrettelagt for spontane møter. Et annet tips er å designe lokalet med naturlige gangveier mellom avdelinger for å skape rom for slike møtepunkter. Øk sjansen for at slike sammenkomster finner sted!  

  1.  Teknologisk planlegging  

Det egner seg lite å designe et lokale, for å så involvere IT-ansvarlige. Det er viktig å tenke bevisst på fremtidige teknologiske endringer og at arbeidsplassen skal kunne passe en ny generasjon som kommer inn i arbeidslivet. Mange ville nok vært uenige og tenkt at teknologi er selve roten til ensomhet i seg selv, men den kan også brukes som en kur.  Som nevnt i punkt 1, kan det være hensiktsmessig å kombinere hjemmekontor og fysisk kontor. Det kan brukes videosamtaler for å inkludere ansatte på hjemmekontor (eller de som sitter på en annen lokasjon). Videomøtene trenger ikke bare være i jobbsammenheng, sett dem også opp for å sosialisere eller for å høre hvordan det går med den enkelte ansatte. Dette muliggjør en kontorhverdag som alle kan trives i.  

  1. Bruk andre fasiliteter aktivt 

Har dere en stor kantine, felles auditorium for alle ansatte i bygget eller et pauserom med spilloppsett? Bruk disse lokalene ikke bare til pauser, bruk dem også til møter, presentasjoner, workshops eller individuelle samtaler. Gjør lokalene om til et samlingspunkt ikke bare for “kos”, men også for samarbeid, fokus og engasjement.  

  1. Vær en god kollega   

En god kollega gjør enhver arbeidsdag hyggeligere. Siden vi bruker store deler av livet vårt på et kontor, kan det være grunnleggende for mange å ha et arbeidsmiljø rundt seg med konstruktive og sosiale mennesker. Så hva gjenspeiler en god kollega? Psykologisk forskning har lenge dokumentert at bruken av sosial støtte er viktig i henhold til trivsel. Det finnes fire former for sosial støtte: 

  • Emosjonell støtte: Vise interesse, omsorg og annerkjennelse 

  • Praktisk støtte: Bistå i hverdagen og kriser 

  • Vurderingsstøtte: Gi realistiske tilbakemeldinger på atferd og opplevelser 

  • Informasjonsstøtte: Informere godt i utfordrende tider  

Alle disse formene har en betydning, men ofte er det det emosjonelle aspektet som veier tyngst. Er man utbrent eller ensom kan det bety mye om man opplever noen form for hjelp, blir sett eller blir tatt på alvor i ulike situasjoner. Det er fortsatt viktig (for mange) å treffes ansikt til ansikt for å opprettholde den annerkjennelsen det sosiale aspektet gir på arbeidsplassen. Som leder kan man sette av faste møter digital eller fysisk i mindre grupper for å fylle dette behovet.  

Andre måter å sørge for trivsel er å sette på kaffetrakteren hver morgen, ta en pause en solfylt dag for å kjøpe is og slå av en prat i gangen når du går forbi. Det kan ofte være de små tingene som utgjør en forskjell.  

 

Vil du vite mer om våre tjenester? Kontakt oss for en uforpliktet prat

 
 

Share