Hopp til hovedinnhold
Blogg
Timeglass stående på et trebord som renner sakte

MVA 2024: Her er fristene

De aller fleste mva-pliktige foretak leverer mva-melding annenhver måned – seks ganger i året. Meldingen skal være levert, og skyldig mva skal være betalt, senest én måned og ti dager etter utløpet av hver termin (med unntak av fristen for mai og juni, som er 31. august). Dette betyr for eksempel at fristen for mva-terminen januar/februar er 10. april, som er én måned og ti dager etter siste dag i februar. Hvis mva-fristen er på lørdag eller søndag, flyttes den til første vanlige, påfølgende arbeidsdag. Dette skjer med fristen som egentlig er 31. august i 2024, som er en lørdag: Den flyttes til mandag 2. september.

Hva er mva?

Mva og moms er forkortelser for merverdiavgift. Merverdiavgift er en statlig avgift på uttak, kjøp og salg av de aller fleste varer og tjenester.

 Standardsatsen på mva er 25 prosent

Mva-registrerte foretak fungerer som et mellomledd for mva-avgiften de krever inn og videreformidler til staten. Fordi de får fradrag for mva de betaler ved innkjøp til bedriften, er mva verken en inntekt eller en utgift for foretaket. Vanligvis er det bare sluttkjøperen eller privatpersoner som betaler mva på det de kjøper – som regel 25 prosent.

Det finnes likevel utgifter som foretak ikke får fradrag for, som når et selskap kjøper mat til ansatte eller drivstoff til personbiler.

Inngående mva og utgående mva

 • Inngående mva er den mva som er inkludert i prisen når du kjøper en vare eller tjeneste. Dersom du er mva-registrert, får du fradrag for denne utgiften når du leverer inn mva-meldingen din, så lenge utgiften er relevant for driften av foretaket ditt.
 • Utgående mva er den mva du krever inn for staten når du selger varer og tjenester. Dette krever du inn når du:
  • Selger varer til andre bedrifter/næringsdrivende
  • Selger til kunder/forbrukere
  • Tar ut varer til eget bruk som næringsdrivende

Når er fristene? 

Det er viktig å merke seg at første innlevering i 2024 var 10. februar, men den gjelder for regnskapsåret 2023. 

Alle terminene (datoene) for innlevering av mva-melding for regnskapsåret 2024 er:

 • 1. mva-frist,  for januar/februar: 10. april
 • 2. mva-frist, for mars/april: 10. juni
 • 3. mva-frist, for mai/juni: 2. september (Egentlig 31. august, men det er på en lørdag)
 • 4. mva-frist, for juli/august: 10. oktober
 • 5. mva-frist, for september/oktober: 10. desember
 • 6. mva-frist, for november/desember: 10. februar (2025)

   

Her ser du alle mva fristene for 2024

Fritak og unntak fra merverdiavgift

Eksempler på momsfritak inkluderer omsetning av bøker og tidsskrifter, elektriske kjøretøy og bruktbiler, begravelsestjenester, bedriftskantiner og primærnæringene. Hvem som er fritatt for mva er definert i Fritak for merverdiavgift i merverdiavgiftsloven kapittel seks.

Merverdiavgiftsmelding

Merverdiavgiftsmelding eller MVA-melding er en oversikt som mva-registrerte foretak leverer til myndighetene for hver mva-termin. Denne meldingen viser hvor mye merverdiavgift foretaket skylder staten, eller omvendt, hvor mye merverdiavgift staten skal betale tilbake til foretaket. Skal du ha noe tilbake vil dette komme innen ca. 3 uker 

MVA-meldingen kalles også mva-oppgave eller momsoppgave.

Hvem må levere MVA-melding? 

Det er mva-pliktige foretak som må levere MVA-melding. Du blir mva-pliktig og må levere MVA-melding når du har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kr i løpet av de siste 365 dagene.

Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50 000 kr. Noen varer og tjenester er fritatt eller unntatt fra mva.

Hvordan levere jeg MVA-melding?

 Du kanlevere MVA-meldingen din på egen hånd hos Skatteetaten. Når du logger deg inn hos Skatteetaten, velger du organisasjonsnummer og virksomhetens navn under “Den jeg representerer nå.”

Må jeg levere den 6 ganger i året?

Ikke nødvendigvis. Du kan søke om å levere mva-melding en gang i året - dette kalles for årsterminoppgaven. Den har frist for innlevering 10. mars året etter inntekståret.  

Hva er kravene for å kunne søke om dette?

 • Omsetningen din har vært under 1 million kroner de siste 12 måneder.
 • Du har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
 • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år.

Hva om jeg må utsette betalingen?

Du har mulighet å søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale for mva. Avtalen kan være for betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon. Det er dog viktig å huske at du ikke kan få utsetelse på selve innleveringsfriten, kun for innbetalingen. 

For å kunne få utsettelse kreves det: 

 • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
 • Du må komme med et betalingstilbud som er det beste du kan gi.
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn hva Skatteetaten kan oppnå ved tvangsinnfordring.

 

Trenger du regnskapsfører? Ta kontakt!

 
 

Share