Hopp til hovedinnhold
Blogg
kvinne avslappet med laptop

Ny avtale om hjemmekontor i utlandet

Dette er det sikkert flere som har ventet på. I takt med den raske utviklingen innen globalt arbeid og teknologi, har begrepet "hjemmekontor" fått en ny dimensjon. I en tid der flere arbeidstakere utfører sine oppgaver fra ulike steder rundt om i verden, har spørsmålet om hvordan trygdeordninger og arbeidsrettigheter skal håndteres blitt stadig mer relevant. Den nye avtalen om hjemmekontor i utlandet tar sikte på å kaste lys over denne utfordrende dynamikken. Gjennom å utforske de nye reglene, prosessene og implikasjonene, kan vi bedre forstå hvordan denne avtalen adresserer behovene til moderne arbeidsplassen. La oss gå dypere inn i detaljene og betydningen av denne nyskapende avtalen, og hvordan den kan forme fremtidens arbeidsliv på tvers av landegrenser.

 

17 land har signert avtalen 

Den inngåtte avtalen omfatter de 17 landene som til nå har signert den. Den får anvendelse når både arbeidsgiverens hjemland og arbeidstakerens bosteds- og arbeidsland er en del av avtalen.

Den nylig inngåtte avtalen gir deg muligheten til å velge tilknytning til trygdeordningen i arbeidsgiverens hjemland, dersom du utfører mindre enn 50 prosent av arbeidet på hjemmekontoret i bostedslandet. Hvis du derimot utfører 50 % eller mer av arbeidet på hjemmekontoret, kan dette valget ikke tas. Da vil du bli underlagt trygdeordningen i bostedslandet.

Tidligere var terskelen for tilhørighet til trygdeordningen i bostedslandet satt til 25 prosent eller mer av arbeidet som ble utført på hjemmekontoret der. Dette førte til at begge parter måtte forholde seg til regler, rettigheter og forpliktelser i et annet land. Med den nye avtalen, som nå har blitt signert av en rekke land, er det åpnet for at du kan jobbe mer i bostedslandet uten å pålegges en annen trygdeordning.

Feriekontor? Tro om igjen 

Avtalen gjelder for deg som jobber i minst to land og der bostedslandet er et annet enn landet arbeidsgiveren holder til. 

Et eksempel på dette kan være at du jobber i Norge for en norsk arbeidsgiver, men du har bosted i Frankrike eller Nederland, og har avtale med arbeidgiveren din om å arbeide delvis derifra. 

 

Er det da ikke en del av din normale arbeidhverdag å jobbe i flere land, men du har et feriehus på Gran Canaria som du gjerne ønsker å benytte som hjemmekontor, så må vi dessverre skuffe deg. Her er regelen fortsatt at det er arbeidsgiver som avgjør og at du står i fare for å miste ditt medlemskap i den norske trygden om du velger å gjøre det, til tross for arbeidsgivers avslag. 

Husk å søke

Du må sende inn en søknad til trygdemyndighetene i det landet du ønsker å være medlem av trygdeordningen. Denne søknadsprosessen blir igangsatt når det foreligger en avtale mellom deg og din arbeidsgiver angående den planlagte mengden arbeid som skal utføres fra hjemmekontoret. Videre må det være enighet mellom dere om å iverksette søknadsprosessen.

Det er viktig å merke seg at avtalen er midlertidig inntil samordningsforskriftene for trygdeytelser har blitt justert. I dagens situasjon kan arbeidsgivere oppleve reglene som kompliserte å forstå og implementere, og de er fortsatt ikke fullstendig tilpasset realiteten. I tillegg er den lengre behandlingstiden for å få avklaring på medlemskap en utfordring. I fremtiden kan det være mulig at det vil bli innført ytterligere tilpassede regler som tar hensyn til behovene og forholdene til både arbeidsgivere og arbeidstakere i større grad.

Share