Hopp til hovedinnhold
Blogg
Mann med laptop  sitter i en stol med planter rundt

Ny skattemelding 2024: Dette er endringene

I år, 2024, må alle selskaper levere skattemelding i nytt format. Det er nå temabasert skattemelding som gjelder. Ja, det er kanskje ikke DETTE du har lyst til å starte året med, men det viktig at du får det med deg og hva det betyr for bedriften din. 

Hva er nytt? 

For deg som startet med ny skattemelding i fjor så kommer det en liten oppdatering til deg her - rentebegrensing kommer som nytt tema i skattemeldingen i selskapmeldingen og for upersonlige. 

Ellers så blir det forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene borte og blir erstattet med det som kalles for næringsspesifikasjon (som legges ved skattemeldingen). I næringsspesifikasjonen er transaksjoner og mellomværende mellom nærstående nytt tema. 

Det høres kanskje omfattende ut akkurat nå, men det er lagt opp slik for å skape bedre struktur for deg, så temaer som naturlig hører sammen er samlet. Det er jo bra! 

For inntektsåret 2023 vil dette bli forhåndsutfylt i hos selskapene: 
  • Fremførbart underskudd
  • Norske verdipapirer, både fra VPS og aksjonærregisteret
  • Forskning og utvikling, nærmere bestemt opplysninger om godkjente prosjekter
  • Deltakeropplysninger for selskaper med deltakerfastsetting (SDF = ANS, DA mv.) og NOKUS
    • Dette deles når informasjon er innlevert fra SDF/NOKUS
  • Produksjonsavgift i tilknytning til den nye grunnrenten for havbruk som innføres fra 2023

 

Du må huske å ta aktiv stilling i skattemeldingen din om de forhåndsutfylte opplysningene skal brukes eller ikke. 

Hva betyr den nye skattemeldingen for deg? 

Det viktigste endringene at den forenkles, at informasjon blir utfyllt på forhånd (som vist over) og at det foretas kontroller på forhånd for å luke ut feil før det sendes inn. Det vil si at tiden du bruker på skattemeldingen blir betraktelig kortere og færre vil få avslag. Jippi! Så leverer du allerede ifra et regnskapsprogram, så er du allerede et godt steg på veien.

Så hva er fordelen? 

Fordelen er at skattemeldingen nå er tettere integrert opp mot Skatteetatens systemer og ikke minst at du får et foreløpig skatteoppgjør ganske raskt. Så da får du oversikt i god tid på om det er noe du skylder eller har til gode. For deg som næringsdrivende kommer skatteoppgjøret som regel i oktober. 

Skatteetaten åpner opp for innsending av skattemeldingen 8. februar 2024. Da kan alle utenom enkeltpersonforetak levere skattemeldingen. Pre-utfylling av aksjeopplysninger og eiendom kommer derimot ikke før 4. mars. 

11. mars åpnes det opp for innlevering av skattemelding for enkeltpersonforetak.

 

Trenger du hjelp med årsoppgjøret? Ta kontakt!

 
 

Share