Hopp til hovedinnhold
Blogg
Bord med hverdagsartikler

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 2024

Den 17. mars 2023 vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke arbeidstakernes vern, men det er ikke før i dag (1. januar 2024) at de nye endringene trer i kraft. Formålet med regelendringene er å styrke ansattes rettigheter i et arbeidsliv i endring. 

Vi gir deg en oppsummering av reglene her: 

 1. Utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern: Enkelte arbeidsgiverplikter ved nedbemanning skal heretter gjelde for alle selskap som inngår i et konsern. Endringene gjelder plikten til å tilby annet passende arbeid og fortrinnsretten til ny stilling ved oppsigelse som følge av nedbemanning.
 2. Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker: Arbeidsmiljøloven får en ny og mer omfattende definisjon av begrepet «arbeidstaker». Formålet er å gjøre det enklere å forstå hvem som skal anses som arbeidstaker ved at momentene som inngår i vurderingen nå tas inn i lovteksten.
 3. Rett til ansettelse etter tre års midlertidig ansettelse: Midlertidig ansatt arbeidstaker vil heretter ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 4. Nye terskler for krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg: Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte. I tillegg kan det kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte. Terskelen for når en virksomhet skal ha verneombud senkes til fem ansatte.
 5. Vern mot trakassering og seksuell trakassering: Arbeidsmiljøloven vil fra 1. januar 2024 inneholde en tydeligere definisjon av hva som menes med trakassering og seksuell trakassering. Verneombudet skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev

Trenger du hjelp med HR-arbeidet?

Accountor tilbyr skalerbar HR-tjenester gjennom MyPeople.

Hva tilbyr MyPeople? Med får du tilgang til et team av HR eksperter som kan hjelpe deg med alle aspekter av ditt HR arbeid, som:

 • Implementering av HR system, som gir deg full oversikt og kontroll over dine ansatte
 • Utvikling og oppfølging av HR & people prosesser, som sikrer god kommunikasjon, feedback, utvikling og prestasjon
 • Etablering og oppdatering av selskaps policy, avtaleverk og dokumentasjon, som ivaretar dine rettigheter og plikter som arbeidsgiver
 • Håndtering av den daglige driften av HR avdelingen, som inkluderer rekruttering, onboarding, lønn, sykefravær, oppsigelser og annet

​Du velger selv hvor mye hjelp du trenger fra oss, og vi tilpasser vår tjeneste etter dine behov og budsjett. Du betaler kun for den tiden vi bruker på ditt HR arbeid, og du kan skalere opp og ned etter behov.​ 

Kontakt oss på: accountor@mypeople.no  

Share