Hopp til hovedinnhold
Blogg
Nye sanksjoner mot russland

Nye sanksjoner mot Russland – dette er det som har blitt innført

Den 28 oktober ble det innført ytterligere nye sanksjoner mot Russland for å opprettholde presset på Russlands regjering og støttespillere. Disse tiltakene er de samme som EU har innført tidligere. Den nye pakken omfatter ytterligere innføringsrestriksjoner på tjenester og produkter som er viktige for Russland og er en tydelig reaksjon mot Russlands handlinger i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå ekstremt begrenset som en følger av dette.  

De nye sanksjonene er: 

  • Det blir ytterligere restriksjoner på å yte flere tjenester som juridiske, rådgivningstjenester, arkitekt- og ingeniørtjenester og IT-konsulenttjenester 

  • Nye eksportrestriksjoner knyttet til kull, elektroniske komponenter, visse kjemikalier, skytevåpen og tekniske gjenstander i konsulenttjenester 

  • Nye importrestriksjoner. Dette gjelder stålprodukter, maskiner og apparater, plast, kjøretøy, tekstiler, fottøy, lær, keramikk, visse kjemikalier og smykker som ikke er laget av gull. 

  • Utvidelse av havneforbudet for fartøy som er sertifiser av det russiske maritime skipsregisteret. Er det dog fiskefartøy som anløpet Tromsø, Kirkenes eller Båtsfjord, så gjelder ikke denne sanksjonen 

  • Forbud mot å ha styrende stillinger i enkelte selskaper som er kontrollert eller eid av russiske selskaper innføres  

  • Ytterligere begrensninger innføres på å yte tjenester for kryptoeiendeler til russiske statsborgere, personer bosatt i Russland eller enheter etablert i Russland  

Veileder for næringslivet  

Utenriksdepartementet har oppdatert veilederen om sanksjonene mot Russland den siste tiden. Målet i seg selv er å minske finansieringen av krigføringen mot Ukraina, og det blir nå enda strengere mot å drive handel med Russland. Dette er noen av hovedelementene:  

Hvordan kan jeg finne ut av hvem som er listeført? 

Det er ditt ansvar å sjekke ut om de du ønsker å inngå avtale med er listeført. Dette gjelder også mellomledd og eventuell sluttbruker. Er svaret ja på dette, vil forbudet mot å tilgjengeliggjøre penger eller formuesgoder gjelde (uavhengig om mellomledd eller sluttbruker er i Russland, eller i/utenfor EU). Nå som listen med antall listeførte aktører øker, er risikoen større for å komme i kontakt med disse. EU har laget en konsolidert liste over hvem som er underlagt sanksjonene og de som er listeført i følge av Ukraina-konflikten er merket med landskode (programme) UKR. De som står under denne landskoden, er også listeført i Norge.  

Aktsomhetskontrollen: Hvilke krav stilles for å etterleve sanksjonene? 

Utenriksdepartementet sier det som det er. Regelverket gjelder til enhver tid juridiske og fysiske personer i Norge eller som er underlagt norsk jurisdiksjon (Norge har lagt seg på samme linje som EU). Følges ikke regelverket kan det ende med fengselsstraff eller bøter. Formålet med aktsomhetskontrollen er at den skal fungere som et kompass for å kartlegge og vurdere mulige risikofaktorer for å etterleve sanksjonene i forbindelse med forretningspartnere, deres produkter eller leverandørkjeder.   

Kan man importere varer fra Russland om det er gjennom en ikke-listeført tredjepart eller underlagt sanksjoner? 

Ja, det skal i praksis la seg gjøre, dersom den aktuelle varen ikke er omfattet av importforbudet. Det er dog viktig å sette seg inn i denne leverandøren og bør undersøkes med banken i forkant om transaksjonen lar seg gjøre. Slik slipper du å stå i fare for å omgå sanksjonene. 

Er dette i orden er det dog ingen grunn til å slumre. Tolletaten gjennomfører også regulære kontroller for å sikre at forsendelsene er innenfor eller ikke innenfor restriksjonene, til tross for at ditt selskap har tatt alle forhåndsregler. Så gi gjerne beskjed til Tolletaten om at forsendelsen ikke er underlagt sanksjoner og å ha dokumenter i orden i forbindelse med kontroll.  

Ikke vær redd for å stille spørsmål om du er usikker  

Alle selskap i Norge har til enhver tid plikt til å overholde de gjeldene sanksjonene, og det er viktig å holde seg oppdatert på endringer. Men det kan være vanskelig å være helt sikker og mange i norsk næringsliv har nok spørsmål om hvilke konsekvenser sanksjonene har for deres bedrift. Så dersom du har spørsmål om: 

  • Mitt produkt eller tjeneste er rammet direkte av de nye tiltakene i forskriften? 

  • Kontraktsforholdet til en person eller juridisk enhet er omfattet av andre bestemmelser enn forskriften, underlagt økonomiske frysetiltak og/eller reiserestriksjoner (dette skal være listeført)? 

  • Transaksjoner i min bank lar seg gjennomføres i praksis? 

Da er det viktig at du tar kontakt med Utenriksdepartementet. De har oppretter en servicetelefon som næringslivet kan ta kontakt med på 23 95 15 15 (åpen mellom 12:00-14:00 i hverdager) eller sende epost til sanksjoner@mfa.no. Det er også åpent for å stille spørsmål om andre tolkninger av regelverket for å være på den sikre siden. 

 

 

 

Share