Hopp til hovedinnhold
Blogg
Rakennustyömaa

Nye satser for minstelønn

Fra og med 15. juni 2023 ble det innført nye minstelønnssatser som ruller ut i ni nøkkelbransjer. Disse nylig introduserte satsene får anvendelse på alle arbeidstakere som opererer innenfor disse sektorene, og representerer et viktig steg mot å sikre rettferdig lønnspraksis.

I motsetning til en generell minstelønn, som ikke eksisterer i Norge, baseres lønnsforholdene her på en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne avtalen blir formalisert som en del av den skriftlige arbeidskontrakten. Den nylig implementerte minstelønnsstruktur i spesifikke bransjer har til hensikt å regulere lønnsnivåene på en måte som respekterer arbeidsstyrkens mangfoldige natur og jobbkravene i ulike sektorer.

Ved å introdusere disse minstelønnssatsene for spesifikke bransjer, tas det sikte på å skape mer likeverdige lønnsforhold og redusere lønnsforskjeller innenfor de definerte sektorene. Dette initiativet understreker betydningen av rettferdig kompensasjon og arbeidsrettigheter, samtidig som det gir arbeidsgivere og arbeidstakere en rettesnor for lønnsforhandlinger. Denne endringen kan ha dypgående konsekvenser for arbeidsmiljøet, og det blir spennende å se hvordan den påvirker den norske arbeidskulturen fremover.

Vil du lese mer om reglene rundt minstelønn finner du det her 

Hvilke bransjer innføres det i?

Satsene gjelder alle arbeidstakere som arbeider innenfor de følgende ni bransjene der det er innført minstelønn:

  • Bygg
  • Renhold
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartnerier
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil

 

Det er ikke vedtatt noen minstelønn for ansatte i andre bransjer enn de som er listet over. 

 

Hva er formålet?

Allmenngjøring av lønn innebærer at lønns- og arbeidsbetingelsene som er fastsatt i en landsomfattende tariffavtale, skal være gjeldende for alle ansatte innenfor en spesifikk bransje eller sektor. Dette prinsippet gjelder uavhengig av om arbeidstakerne er medlemmer av en fagforening eller ikke, og det setter arbeidsgiveren i forpliktelsen til å sikre at lønnsnivået for arbeidstakerne ikke er lavere enn de allmenngjorte satsene.

Det bemerkelsesverdige er at disse reglene gjelder selv om arbeidsgiveren ikke er bundet av den aktuelle tariffavtalen. Denne tiltaksformen er designet for å etablere en standardisert minstelønn som garanterer en rettferdig økonomisk kompensasjon for arbeidere i en bestemt bransje, og det tar sikte på å skape like vilkår mellom utenlandske arbeidstakere og norske arbeidstakere. Målet er å forhindre praksisen med sosial dumping, hvor utenlandske arbeidere får betydelig lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår enn sine norske kolleger.

Videre har disse reglene som mål å motvirke skjev konkurranse som kan skade den norske arbeidsstyrken. Ved å sikre at både utenlandske og norske arbeidstakere opererer under lignende betingelser, søker man å opprettholde en rettferdig arbeidsarena som ikke favoriserer en gruppe arbeidstakere over en annen.

Lønn skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Share