Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
To personer ute på en byggeplass i verneklær

Reaktivering av d-nummer for skattekortet 2023

Har du som arbeidstaker inaktivt d-nummer? Da får du ikke bestilt skattekort for 2023 før det har blitt reaktivert. 

Hvorfor må det reaktiveres? 

 I Folkeregisterloven ble det innført en bestemmelse i 2017, som gjør at alle personer med d-nummer i Folkeregisteret får status iaktivt fem år etter tildeling. Forskriften kan du lese mer om her (§ 2-2-2). Denne statusen kommer uavhengig om personen har vært til ID-kontroll på et senere tidspunkt. 

I år er det seks år siden denne bestemmelsen ble innført, og det kan enda være et stort antall arbeidstakere som har status som inaktiv. Skal man få skattekort i Norge, er det krav om at d-nummeret er aktivt. Det vil ikke komme automatisk før personen møter til ID-kontroll på nærmeste skattekontoret eller får det reaktivert på et annet vis.  

Er du unntatt for ID-kontroll? Da må du legge ved legitimasjon ved søknad om skattekort. Dette vil si en fargekopi av gyldig legitimasjonsdokument som er stemplet, signert og datert. Det skal heller ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvilke typer skattekort finnes det? 

Det er lagt opp for to typer skattekort: 

  1. Ordinært skattekort  

  1. Skattekort for kildeskatt på lønn*  

* Ved kildeskatt betaler du en fast prosent hver måned, uavhengig av hvor mye eller lite du tjener. Dette skattekortet er det de fleste utenlandske arbeidere får, men det er mulig å endre i ettertid i inntektsåret, og betale ordinær skatt hvis det heller lønner seg for deg. Her er forskjellene:  

 

Kildeskatt 

Ordinær skatt 

Du betaler 25 % i skatt. 

Har du fritak fra å betale trygdeavgift i Norge, betaler du 17,1 % i skatt. 

  

Skattesatsen varierer etter inntektene og fradragene dine. 

Skatten din er ferdig betalt når du får utbetalt lønnen din.  

Skatten din er foreløpig betalt, og Skatteetaten sjekker at skatten er riktig neste år. 

Du får ikke en skattemelding neste år. 

Du får og leverer en skattemelding neste år. 

Du får en skattekvittering neste år som viser hvor mye skatt du har betalt til Norge i fjor. 

Du får et skatteoppgjør neste år som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt i Norge i fjor. Har du betalt for mye, får du penger tilbake. Har du betalt for lite, må du betale mer skatt. 

Du kan maks tjene 644 700 kroner i 2023. 

Det er ingen øvre grense for hvor mye du kan tjene. 

Du kan ikke kreve noen fradrag. 

Du kan kreve fradrag, for eksempel for pendlerkostnader og renteutgifter. 

 

Kan jeg som arbeidsgiver søke på vegne av min ansatt? 

Ja, det kan du, men de må fortsatt henvende seg til nærmeste skattekontor. Dersom personen har inaktivt d-nummer vil de få en e-post om timebestilling til ID-kontroll før skattekortet kan bli godkjent. 

Når er skattekortet klart? 

Etter at ID-kontrollen er gjennomført og godkjent, skal skattekortet normalt vil det være klart om fem dager. Du vil også motta en skattetreksmelding med informasjon om hvilket skattekort du har. Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk. For ytteligere spørsmål kontakt Skatteetaten.  

 

 

 

Share