Hopp til hovedinnhold
Blogg
iPad på bordet hvor det legges en ipen på.

Regnskapsstandarder: 8 standarder som endres pga ny regnskapslov

Norsk regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av den nye regnskapsloven som kom i 2023. Endringene er gjennomført i tråd med Lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring). Bakgrunnen for lovendringene ligger i forarbeidet i Proposisjon 66 LS.  

Hva er det som har blitt endret?

I følge NRS er det gjennomført nødvendig endringer som følge av lovendringene i regnskapsloven, sletting av momenter som ikke er relevante lengre og litt språklige endringer. Noen punkter har også fått mer veiledning, dette er i hovedsak knuttet til lovendringene. Lovendringene og endringene i standardene, har ikrafttredelse for regnskapsår påbegynt etter 1. juli 2021 eller senere.  

Hvilke standarder endres?  

Disse standardene er endret i henhold til vedtaket:  

">

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Share