Hopp til hovedinnhold
Blogg
Mann og kvinne snakker

Slik beholder du ansatte i bedriften din

Ansatte er en verdifull ressurs for enhver virksomhet og veldig kjedelig å miste. Men hvordan kan du som arbeidsgiver sørge for at de ikke forsvinner til konkurrentene? Her er noen råd som kan hjelpe deg med å skape et godt arbeidsmiljø og en lojal stab. Ifølge en undersøkelse fra Simployer, har nesten en fjerdedel av norske arbeidstakere planer om å bytte jobb innen de neste to årene. Dette kan ha store konsekvenser for virksomhetens produktivitet, omdømme og bunnlinje.

For å unngå å miste dine medarbeidere, kan du følge disse fem tipsene:

Vær oppmerksom og tilpasningsdyktig 

Vis at du bryr deg om dine ansatte som individer, ikke bare som ressurser. Ta hensyn til deres ulike behov, ønsker og utfordringer i forskjellige livsfaser. Praktiser relasjonsledelse, det vil si at du leder hver enkelt på en måte som passer dem best. Gi dem mening og motivasjon i arbeidet de gjør.

 

Stimuler til læring og vekst 

Finn ut hva dine ansatte vil utvikle seg på, både faglig og personlig. Tilby dem muligheter for kompetanseheving, enten det er kurs, konferanser, webinarer eller annet. Fremme kunnskapsdeling mellom generasjonene, for eksempel gjennom mentorprogrammer, prosjektarbeid eller faglige lunsjer. Du kan se et eksempel på et gratis webinar om hvordan beholde gode ansatte her.

 

Belønning og anerkjennelse

Gi dine ansatte lønn og goder som reflekterer deres innsats og verdi for virksomheten. Informer dem om hvilke fordeler de har, og finn ut om det er noe de savner eller ønsker seg mer av. Vær fleksibel og tilby ordninger som gir dem frihet og balanse mellom jobb og privatliv. Tenk også på at ulike generasjoner har ulike preferanser, og vær kreativ i å tilby dem noe ekstra, som for eksempel pensjonsveiledning, coaching eller støtte i permisjonstiden. Vær også oppmerksom på at ytre faktorer som økonomisk usikkerhet, renteøkninger og høye strømpriser kan påvirke dine ansattes trivsel.

 

Kommuniser og involver 

La dine ansatte være med på å forme virksomhetens strategi og målsettinger. Forklar dem hvorfor de er viktige for å nå disse målene, og hvordan de bidrar til virksomhetens suksess. Vis dem resultater og fremgang, og gi dem tilbakemelding på deres prestasjoner. Vær åpen og ærlig i din kommunikasjon, og gi dem nok og relevant informasjon.

 

Engasjer og inspirer 

Mål jevnlig temperaturen i virksomheten, og sett inn tiltak basert på funnene. La dine ansatte være med på å utforme og gjennomføre disse tiltakene. Skap et godt miljø, der det er rom for dialog, diskusjon og humor. Jobb aktivt med virksomhetskulturen og trivselen, for det har stor betydning for dine ansattes engasjement.

Share