Hopp til hovedinnhold
Blogg
Strømstøtte

Strømstøtten - kommer ordningen til å kortslutte?

Regjeringen presenterte den 16. september en ordning som skal omfavne bedrifter som sliter med å betale strømregningen. Pakken skal omfavne 20 000 bedrifter og er på hele tre milliarder kroner. I november sendte Regjeringen inn forslag til hvordan søknaden skal praktisk innrettes. Et overraskende moment er hvor kort denne høringsfristen er. Den er satt til (knapt) 1 uke. Hvordan kan dette påvirke søknadsfristen i sin helhet?  

Hva er grunnlaget for støtten? 

Regjeringen la frem tidligere høst en ordning som skal støtte bedrifter som har vært strømintensive. Hos mange bedrifter har kostnadsøkningen blitt abnorm, og blitt uholdbar å håndtere. Dette kan resultere i at bunnlinjen svekkes.  

Hvem er kvalifisert? 

Det anslås at 1 av 10 bedrifter kvalifiseres til denne ordningen. 

Bedriftens strømkostnader må være på minimum 3% av omsetningen første halvår av 2022. Staten vil garantere 90% av lånet og det kan innfris maksimalt NOK 5 millioner per bedrift. Dette kan hjelpe bedriftene gjennom “de verste månedene”, frem til en ny skatteordning for fastpris på strøm er på plass 1 januar 2023.  Videre kreves det, i samarbeid med Enova, at bedriftene gjennomfører enøktiltak (energiøkonomisering) før støtten mottas. 

Frykter kortslutning  

Søknadsprosessen er rett rundt hjørnet, men den får en mye kortere søknadsfrist enn forventet. Den er satt fra andre halvdel av november til 9. desember. Dette er en kort frist, men om det kun hadde vært å sende inn en søknad, så hadde det vært uproblematisk. Per dags dato innebærer den forslåtte søknadsfristen kun faktura for oktober. Grunnlaget for november avhenger av hvor raskt energiselskapene får utsendt faktura og når søknaden sendes inn. Desember baserer seg på anslag. Dette kan resultere i at flere kvalifiserte bedrifter ikke rekker å søke. Regjeringen bør revurdere lengden på søknadsfristen og sette den ut et stykke i 2023, siden også en del av fakturagrunnlaget for energiselskapene foreligger her.  

Du kan lese utkastet til høringen her 

Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknader  

Som tidligere innførte kompetanseordninger, legges det til rette for at revisor eller autorisert regnskapsfører må bekrefte søknaden. I tidligere ordninger har det vært mulighet for å få dekket opp mot 15 000 knyttet til honorar for kontroll og bekreftelse av søknadene. For strømstøtten har det blitt foreslått å kun dekke 5000 kroner. Vi mener at det burde ligge til grunn samme beløp som tidligere, for å ikke påføre de mindre bedriftene mer økonomiske vanskeligheter enn det de allerede sitter i grunnet økte strømkostnader. 10 000 kroner mer i støtte kan utgjøre en stor forskjell for mange. Det Regjeringen ikke har tatt til betraktning ved å senke honoraret og økte kontrollhandlinger, er at terskelen for å søke kan øke. Det bør gis klare føringer fra Enova, som skal administrerer ordningen, å holde disse kontrollhandlingene til et moderat nivå.  

(OPPDATERING: fristen er allerede 11. desember 2022)

 

Structure from pencils_Accountor brand images

Ønsker du å bytte regnskapsfører? Ta kontakt med oss her for et uforpliktende tilbud

 
 

Share