Hopp til hovedinnhold
Blogg
Masse mynter som ligger spredt utover et bord

Tøff start på inntekståret 2023: Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750  000

Fra inntekståret 2023 blir det innført 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift (AGA) for lønnsinntekter som overstiger 750 000 kroner. Prosenten gjelder per ansatt, sone og nullsatser. Denne avgiften skal være med på å bringe inn 7,7 milliarder i statskassen og er ment som en nedkjøler i arbeidsmarkedet.  

Kort introduksjon om avgiften 

I statsbudsjettet lagt frem høsten 2022 ble det lagt frem et forslag om å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på alle lønnsinntekter som overskrider NOK 750 000 kroner. I dag ligger avgiftene bedriftene betaler gjennomsnittlig i Norge på 14,1 prosent av de ansattes lønn. En ekstra avgift vil innebære at den totalt øker til 19,1% for inntektene som overskrider teskelbeløpet. Den introduseres i alle soner inkludert Troms og Finnmark hvor satsen i dag har vært lik 0. 

Fra det punktet beløpet overskrider hos den enkelte ansatte, må arbeidsgiver være beredt på å innbetale den ekstra avgiften løpende. Det er likevel uttalt at det kan være nødvendig å gi nærmere regler i forskrift til folketrygdloven om beregning, innkreving og innbetaling av den ekstra arbeidsgiveravgiften, samt hvilke ytelser som skal regnes som avgiftspliktige. Dette er foreløpig ikke avklart.  

Les hele forskriften her

Gjelder ikke pensjon  

Grunnlaget for avgiften er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser og pensjonsinnskudd til den enkelte ansatte. Men det skal ikke beregnes AGA for arbeidsgivers tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning.  

Hva med ansatte som har flere ansettelsesforhold? 

For ansatte som har flere arbeidsgivere må ansettelsesforholdene ses separat, men har du flere ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver må det ses på samlet. Skulle man bevist prøve å dele opp stillinger for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, kan det resultere i gjennomskjæring fra Skatteetaten.  

Er ordningen midlertidig? 

Det har blitt reflektert over i avisene om denne ordningen vil bli midlertidig eller ikke. I statsbudsjettet lyder uttalelsen: 

“Ekstra arbeidsgiveravgift er et situasjonstilpasset tiltak som skal bidra til inndekning i statsbudsjettet for 2023. 
[…] 
Gitt at endringen gjelder for en avgrenset periode, legges det til grunn at virkningene på priser, lønn og sysselsetting er små.” 

Dette vil si at det KAN bli et midlertidig tiltak for 2023, men også at den kan rulle og bli en fast ordning. Dessverre så må vi vente helt til årets statsbudsjett blir lansert for å vite hva utfallet blir. Men som, som forslaget er i dag og hjemmelen som er forslått i Folketrygdloven (§ 23-2) er det ingen tidsavgrensninger vedlagt og kan dermed bane vei for at ordningen blir værende. Vi får vente i spenning, men i mellomtiden betale avgiften.  

 

 

">

Tenker du på å outsource lønn? La oss gi deg et tilbud!

 
 

Share