Hopp til hovedinnhold
Nyheter
Varför outsourcing 5 skäl

5 grunner til å velge outsourcing

Vi lister opp 5 grunner til å velge outsourcing av regnskap og/eller lønnsadministrasjon. Hvorfor det er verdifullt for bedrifter å vurdere outsourcing fremfor å gjøre alt selv.

1. Lavere kostnader

Lavere kostnader er for mange et krav for å vurdere outsourcing. Dette kan oppnås gjennom leverandørens stordriftsfordeler, brede kunnskapsbase, beste praksiser og tilgang til ny teknologi. En annen viktig faktor er økt fleksibilitet og unngåelse av kostnader knyttet til overkapasitet ved skiftende behov for personell.

Ved å bare betale for den hjelpen du bruker, blir faste kostnader gjort om til variable. På denne måten bruker du mindre penger på økonomiforvaltning og kan fokusere ressursene på det bedriften din gjør best - kjernevirksomheten.


 

Löneoutsourcing lönehantering hjälp
Outsourcing ekonomi lön

2. Redusert sårbarhet

Alle organisasjoner kan oppleve mangel på personell i perioder med høy arbeidsbelastning, sykdom eller oppsigelser. Når bedriftens økonomiavdeling stagnerer, er det en risiko for forsinkede betalinger til leverandører og ansatte, samt forsinkede rapporter til ledelsen og myndighetene. Dette kan føre til misfornøyde ansatte, feilaktige ledelsesbeslutninger, forsinkelsesgebyrer, inkassokrav, osv.

Med en outsourcet økonomifunksjon tar leverandøren ansvar for bemanningen og kan omfordele arbeidsoppgaver til en stor stab av medarbeidere, der flere støtter hverandre.

3. Sikret kvalitet

Regnskapet skal være grunnlaget for smarte forretningsbeslutninger. Mange bedrifter fører regnskap kun for å oppfylle kravene fra eksterne interessenter og skattemyndighetenes regler. Et regnskap av høy kvalitet er imidlertid viktig for å kunne ta strategiske beslutninger om bedriftens virksomhet.

En outsourcingpartner leverer tall og rapporter basert på sikrede praksiser, godt etablerte rutiner og kontrollsystemer, men kan også hjelpe med råd om hvordan du skal tolke og handle på resultatene.

Outsourcing af bogholderi og regnskab
Outsourcing ekonomi

4. Tilgang på rett kompetanse

Riktig kompetanse er ikke alltid den som kan mest. Å la en overkvalifisert økonom håndtere store deler av rutinearbeidet kan være kostbart. Samtidig oppstår det av og til spørsmål innen regnskap og lønn som krever spesifikk kunnskap. Da er det viktig å ha noen å spørre.

En styrke med outsourcing er at du får tilgang til riktig kompetanse. Vi har muligheten til å holde en stor gruppe medarbeidere med ulike ferdigheter opptatt i parallelle kundeprosjekter. Det brede spekteret av kundeselskaper gir oss også erfaring med de beste løsningene innen ulike bransjer.

5. Tilgang til moderne prosesser

Teknologiutviklingen går raskt fremover og gir stadig nye muligheter, men også utfordringer for bedrifter som prøver å holde seg oppdatert. Vi har sett en økning i digitaliseringen og automatiseringen av økonomiprosessene i flere år. Dette er en trend som ser ut til å fortsette og eskalere i fremtiden.

La outsourcingfirmaet ta seg av alt fra systemvedlikehold og oppdateringer, overvåking av ny teknologi og løsninger, til datalagring og sikkerhet. Du får også tilgang til et nettverk av underleverandører og samarbeidspartnere.

Kvadrat_kille

Vi kan outsourcing

Vi har også ekspertise innen bedriftsrådgivning internt som du kan dra nytte av. Ta kontakt med oss, så går vi gjennom hvordan din bedrift kan komme i gang og dra nytte av fordelene med outsourcing. Vi skaper verdi for deg. Ikke administrasjon.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att komma igång!

 
 
Tags

Share