Hopp til hovedinnhold
Nyheter
Årets Visma-partner 2019

Accountor er kåret til årets Visma-partner

Vår digitalisering og automatisering har gitt resultater

Under Vismas årlige samling for sine partnere fikk Accountor prisen som årets partner i kategorien Accounting Offices.

Visma utnevnte Accountor til årets partner på bakgrunn av Accountors kompetanseheving innenfor digitalisering og automasjon, og sertifisering av 74 konsulenter i Visma-programvaren. Det gjør Accountor til en ledende aktør innen Visma-produkter i Norge. 

Prisen er en solid bekreftelse på at satsningen Accountor har på digitalisering, automatisering og kompetanseheving gir resultater:

«Vårt mål i Accountor er å levere best mulig kundeopplevelse gjennom en kombinasjon av digitale og personlige tjenester. Vi brenner for å hjelpe kundene våre med å oppnå bedre resultater, og dette gjør vi blant annet med å samarbeide tett med Visma,» sier Stig Valhovd, direktør i Accountor Solutions. 

Her er juryens fullstendige begrunnelse:

Accountor har vært initiativtaker til en kraftig kompetanseheving på digitalisering og automasjon av våre hybrid-produkter, og har gjennom året både sertifisert opp 74 konsulenter for å øke utbredelsen av kompetanse internt i organisasjonen, samt fusjonert en stor del av sitt servermiljø inn i én installasjon. Denne partneren har gjennom sine initiativ utfordret oss på skalerbarheten av våre produkter, og har samtidig vist oss en tillit rundt våre vurderinger som vi er takknemlige for. Dette kombinert med et nært operasjonelt og taktisk samarbeid med både superbrukere og ledelse, gjør at vi opplever en gjensidig lojalitet tuftet på at begge spiller hverandre gode og bedre fremover.

Vismasertifisert Partner
Accountor kåret til årets partner under Visma Summit 2019
Tags

Share