Hopp til hovedinnhold
Røroshagen næringshage

Vi har fått en enklere hverdag

rørosregionens Næringshage

"Vi hadde et ønske om et heldigitalisert regnskapssystem, og dette kunne ikke vår daværende regnskapsfører levere," forteller  Samareh Granqvist i Rørosregionen Næringshage.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage AS) er et regionalt utviklingsselskap. De skal være en drivkraft for morgendagens verdiskaping. 

Samareh fortsetter å fortelle: "Vi ble oppmerksom på Accountor, og deres tjenester og systemer. Accountor hjelper oss med regnskap, lønn og rapportering. Og vi får mange gode råd fra Accountor."

Vi spør Samareh om hun har opplevd en forbedring av hverdagen og hennes svar er:

"Min arbeidshverdag har blitt både forenklet og mer effektiv etter overgangen til Accountor. Jeg har de tilganger jeg trenger for å svare våre kunder kjapt, i tillegg har jeg mulighet til å ha fullstendig oversikt over økonomien vår til enhver tid.

Vår daglige leder har også fått bedre og enklere rapporteringsrutiner til sitt styre.

Vi er også veldig godt fornøyd med Visma.net og den forenklingen av å lage reiseregninger som den har gitt oss."

På spørsmål om hun får god hjelp fra oss, svarer Samareh kontant at hun får god  hjelp og raske svar fra oss. Hun sier at hun trygt kan anbefale Accountor til andre.

Vil du høre flere kundehistorier?

Våre kunder er viktige for oss, og deres mening og innspill er verdifulle. Både for oss, men også for de som vurderer å bruke våre tjenester. Så da har vi spurt de, hva synes de om oss?

Gjennomgående synes de at de har fått en enklere hverdag. 

Se alle våre referanser her.

Share