Hopp til hovedinnhold
Dale i Sunnfjord - Ser ut over dalen ved vannet

Rekneskapsførar i Dale i Sunnfjord

Ser du etter ein lokal rekneskapsførar i Dale i Sunnfjord? Accountor Hafs er eit 100 % lokalt eid rekneskapskontor, og vi hjelper store og små kundar med rekneskap, løn og økonomisk rådgjeving.

På kontoret er vi ein gjeng med høgt kvalifiserte og dedikerte fagspesialister som hjelper deg med å kartlegge forretningsmodellen din, og tilpassar kva tenester som stemmer med behova dine.

 

Kontakt oss

Du finn oss her:


hafs@accountor.no
+47 57 73 99 00

Accountor Hafs | Hope Rekneskapskontor AS | Org. nummer: 964 240 108

Totalleverandør av alt innan rekneskap og rådgjeving

 

Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialister på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilknyting og tilgjengelegheit er viktig for oss. Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida.

Kombinasjonen av svært dyktige rekneskapsfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klårt definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levere det vi skal, i tide. Det gjer det også lettare for våre kunder å holde oss ansvarlege om vi ikkje klarer å gjere som vi har lova. Det er den perfekte muligheiten til å vinne tillit og respekt frå våre kunder.

Det er difor vi er både dedikerte og forplikta til å levere som lova, kvar einaste gong.

 

Vi liker å telle. Bak alle suksesser ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap - få endå betre resultat!

61.3639895, 5.3999383

Share