Hopp til hovedinnhold

Reknskapsfører i Dale i Sunnfjord

Accountor Hafs, Dale i Sunnfjord

Med litt over 5000 innbyggarar, og Dalsfjorden som nærmaste nabo, har Accountor HAFS eit perfekt bakteppe for si verksemd. Vi er din lokale samarbeidspartnar innan alt av økonomi- og rekneskapstenester. Våre høgt kvalifiserte og dedikerte fagspesialister hjelpe  deg å kartlegge din forretningsmodell, og kan dermed skreddarsy kva tenester som stemmer med dine behov.

Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialister på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilknyting og tilgjengelegheit er viktig for oss. Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida.

Kombinasjonen av svært dyktige rekneskapsfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klårt definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levere det vi skal, i tide. Det gjer det også lettare for våre kunder å holde oss ansvarlege om vi ikkje klarer å gjere som vi har lova. Det er den perfekte muligheiten til å vinne tillit og respekt frå våre kunder.

Det er difor vi er både dedikerte og forplikta til å levere som lova, kvar einaste gong.

Du finn oss her:

Dale senter
6963 Dale i Sunnfjord
hafs@accountor.no
+47 57 73 99 00

Postadresse
Postboks 13
6961 Dale i Sunnfjord

Accountor Hafs | Hope Rekneskapskontor AS | Org. nummer: 964 240 108

Vi liker å telle. Bak alle suksesser ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap - få endå betre resultat!

61.3639895, 5.3999383

Share