Hopp til hovedinnhold

HR-tjenester

Personalarbeid er ingen enkel jobb å hanskes med og krever mye kompetanse. I små- og mellomstore bedrifter har man ofte ikke en egen personalavdeling til å ta seg av slike oppgaver. Det er mange regler og retningslinjer du som arbeidsgiver må følge, og de er stadig i endring.

I Accountor hjelper vi bedrifter med HR- og personalarbeid på flere måter: Enten du vil ha en fast samarbeidsavtale med en konsulent som tar ansvar for personalarbeidet, eller om du vil ha opplæring i personalarbeid for å få rutiner på plass – vi gir deg en løsning tilpasset din bedrift.    

HR glada kollegor

Med en profesjonell HR-partner på laget er du trygg på at alt foregår etter boka. Vi kan hjelpe deg med HR- og personaloppgaver som: 

  • Sykefraværrutiner: Registrering og oppfølging av sykefravær
  • Arbeidstidsregler og overtidsregler
  • Ferieloven
  • Ansettelsesavtaler
  • Attester
  • HMS-håndbok
  • Personalhåndbok
  • Rådgivning
  • Implementering av varslingsrutiner
  • Oppfølging av ansatt og kontakt med NAV/lege

Som arbeidsgiver er det viktig at både du og dine ansatte er trygge på at alle regler blir fulgt. Slik sikrer du et godt arbeidsmiljø, med gode rutiner der alt blir fulgt opp. 

Fyll ut skjemaet for å komme i prat med en HR-rådgiver

Share

Feedback