Skip to main content
Стаття

ТОВ-дайджест: корпоративний договір

Черговий випуск дайджесту присвячено іще одному нововведенню Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закону), а саме – регулюванню взаємин та діяльності учасників ТОВ за допомогою корпоративного договору. Задля об’єктивності слід зазначити, що даний юридичний інструмент мав місце і раніше – так, в ст. 51-1 Закону України «Про господарські товариства» надано розлоге визначення корпоративному договору, як механізму реалізації прав і повноважень учасників ТОВ. Проте на новому етапі регулювання корпоративних взаємин Закон передбачає цілу низку змін та нововведень, про які йтиметься нижче.

  1. Менше регулювання – ширше застосування. Закон містить досить абстрактне й загальне визначення корпоративного договору та випадків його застосування, що дозволяє учасникам включати до нього широкий спектр питань для реалізації. В широкому розумінні, закон та статут визначають підстави та вимоги для реалізації прав і повноважень учасників, тоді як корпоративний договір може містити різноманітної форми та шляхи  цієї реалізації (звісно, законні). Одночасно, незважаючи на всю диспозитивність стосовно умов та застосування договору, він все ж повинен відповідати як законодавству, так і статуту ТОВ. Відтак, будь-які положення, що їм суперечать, можуть бути визнані недійсними.
  2. Вимоги до форму та змісту договору. Законодавець встановлює певні вимоги до договору, за порушення яких останній визнається нікчемним. Так, корпоративний договір укладається у простій письмовій формі і є безвідплатним. Така вимога продиктована самою природою корпоративного договору задля виключення його комерційної складової, оскільки метою його застосування є виключно покращення корпоративного управління, а не грошовий інтерес учасників ТОВ. Інший випадок нікчемності корпоративного договору (за Законом) – це коли в договорі встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства.  Це також випливає з принципу свободи корпоративного управління.
  3. Конфіденційність.  Відповідно до Закону, зміст корпоративного договору приватного ТОВ не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Також зникає вимога повідомлення самого ТОВ про укладення такого договору (протягом 3 робочих днів, як це вимагається чинним наразі Законом України «Про господарські товариства»).В цілому, дане нововведення є досить прогресивним та позитивно сприймається в бізнес-середовищі. Можливість врегулювати взаємовідносини у спосіб, що не підлягає публічному розкриттю, є досить привабливою для учасників компаній. Водночас Закон містить положення, що ставить під питання можливість реалізації принципу конфіденційності. Йдеться про положення Закону, згідно з яким договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення. У даному випадку незрозуміло, яким чином сторона іншого договору мала знати про порушення договору корпоративного, який не підлягає розголошенню. Відтак, в судовому порядку, буде складно  довести недоброчесність намірів іншої сторони (контрагента), яка вчинила порушення корпоративного договору, не маючи змоги дізнатись його зміст. В цьому може полягати обмеження можливостей реалізації корпоративного договору. В будь-якому разі, дана норма потребує доопрацювання або додаткового трактування.

Узагальнюючий висновок з приводу рекомендованого Законом запровадження корпоративного договору, як інструменту ефективної реалізації прав і повноважень учасників ТОВ, як і більшості новел Закону, лежить в площині майбутньої імплементації його положень на практиці. Однак уже зараз можна сказати, що можливість самостійного визначення взаємин, підкріпленого правом конфіденційності та досить широкою диспозитивністю  Закону, дає учасникам поле для більшої свободи в частині вибору шляхів реалізації прав й одночасно змушує їх більш відповідально підходити до різних моментів, пов’язаних з цією реалізацією.

Цей допис є черговим у серії коротких інформативних статей – так званому, ТОВ-дайджесті, -  кожну з яких буде присвячено певній зміні або нововведенню, що запроваджені Законом. Юристи нашої компанії також будуть раді надати будь-яку індивідуальну консультацію стосовно діяльності Вашого ТОВ в світлі цих законодавчих змін.

Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share