Skip to main content
Стаття

ТОВ-дайджест: вихід учасника

Найбільш значимою подією в галузі корпоративного права останнього часу є прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». І хоча закон вступить в силу лише 17 червня 2018 року (за винятком окремих положень), він уже зараз є предметом ретельного вивчення та палких дискусій представників бізнесу, переважна частина яких створена та веде діяльність у формі ТОВ. В даній статті ми розглянемо одну з нововведень нового закону й спробуємо визначити наскільки прогресивним чи, навпаки, обтяжливим є дане нововведення. Йдеться про вихід учасника зі складу ТОВ і все, що з цим пов’язано.

Нижче представлено короткий огляд основних змінах. Їх є кілька:

1. Умови виходу: Згідно нових правил, учасник ТОВ, частка якого у статутному капіталі ТОВ становить 50 або більше відсотків, може вийти з ТОВ за згодою інших учасників. Це дуже важливе й вельми революційне нововведення, оскільки, по-перше, раніше жодних обмежень стосовно права виходу учасника  залежно від розміру частки не існувало. По-друге, дана норма є імперативною за своїм характером й не передбачає для учасників ТОВ жодних альтернативних варіантів, які б можна було передбачити статутом.

Контроверсійність даного нововведення полягає в тому, що бажання законодавця захистити бізнес від потенційного колапсу в разі виходу мажоритарного учасника певним чином нівелюється незахищеністю останнього від можливих зловживань та нечесної поведінки власників невеликих часток, від згоди яких залежить його подальша доля.

2. Процедура виходу: За діючою процедурою учасник повинен  сповістити ТОВ про свій намір вийти з його складу шляхом подання заяви за три місяці до запланованої дати виходу або в інший встановлений статутом строк. Справжність підпису на заяві про вихід засвідчується нотаріально. Власне, ця вимога - єдине, що залишилось від попередньої процедури в новому законі. Так, учасник (в разі, якщо його частка становить менше  50%) самостійно звертається до держреєстратора із заявою про вихід – посвідченою нотаріально – і останній робить відповідний запис до Єдиного державного реєстру (ЄДР) (NB: це діє у разі, якщо в статуті не вказуються учасники та сам розмір статутного капіталу - новий закон дозволяє). Тут слід звернути увагу на дуже важливий момент: після отримання заяви про вихід учасника держреєстратор вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі. Тобто за відсутності інших умов і обставин, вихід учасника автоматично означає зменшення статутного капіталу ТОВ. Якщо частка учасника становить, скажімо, 48%, то таке зменшення є досить вагомим. Зважаючи на те, що інші учасники ніяким чином не залучені до цього процесу і взагалі дізнаються про факт виходу й, відповідно, зменшення статутного капіталу постфактум (після проведення реєстраційної дії держреєстратор повинен надіслати виписку з ЄДР усім учасникам ТОВ), то такі новини можуть бути, м’яко кажучи, не дуже приємними.

3. Порядок визначення частки. Дещо сумнівним видається позитивне, на перший погляд, нововведення стосовно бази для визначення вартості частки учасника. Новий закон визначає, що частка учасника обчислюється виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників ТОВ пропорційно до розміру частки такого учасника. До цього за загальним правилом – оскільки чіткого визначення не було - за основу брали балансову вартість. На перший погляд така новела працює на користь учасника. Оскільки передбачається, що ринкова вартість має збільшуватись із здійсненням діяльності ТОВ. Проте на практиці це значно ускладнює процедуру обрахунку, оскільки законодавство не містить чіткої методики оцінки й обчислення ринкової вартості, відтак нове правило може спричинити проблеми й незручності як для учасника, так і для самого ТОВ. Положення про можливість отримання частки в натуральній формі зберіглось і в новому законі.

4. Порядок оплати частки. Згідно нових правил не пізніше 30 днів з дня, коли ТОВ дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Тобто учасник уже не мусить чекати затвердження річного звіту для того, щоб потім отримати належну йому частку Строк, протягом якого має бути сплачено частку учаснику, що вийшов з ТОВ, лишився незмінним – 1 рік з моменту виходу, хоча статутом ТОВ може бути передбачено інший строк.

Даним дописом ми розпочинаємо серію коротких інформативних статей – так званий, ТОВ-дайджест, -  кожну з яких буде присвячено певній зміні або нововведенню, що запроваджені новим законом. Юристи нашої компанії також будуть раді надати будь-яку індивідуальну консультацію стосовно діяльності Вашого ТОВ в світлі цих законодавчих змін.

Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share