Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ammefri på jobb

Ammefri for arbeidstakere: Slik må arbeidsgiver tilpasse på arbeidsplassen

Visste du at alle yrkesaktive kvinner som ammer har rett til å ta ut ammepermisjon?

Om du har medarbeidere som nylig har blitt mor, har de krav på å få en time lønnet ammefri om dagen dersom de har behov for det når de er tilbake i jobb. Som arbeidsgiver er man pliktet å legge til rette for dette. Hvordan gjøres dette i praksis? Her er en oversikt over reglene som gjelder for ansatte og ammepermisjon:

Ammefri med lønn er regulert i arbeidsmiljøloven 

Etter arbeidsmiljøloven §12-8 kan en kvinne som ammer barnet sitt kreve så mye fritid som hun trenger til amming. Per i dag har man som yrkesaktiv kvinne rett til lønn fra arbeidsgiver ved ammefri på inntil én time per dag, for barn som er under ett år.

Hvordan det løses i praksis må tilpasses kvinnens behov. Dette kan eksempelvis tas ut som redusert arbeidstid med inntil en time daglig, eller en halvtime to ganger daglig. Den ansatte har ikke plikt til å «jobbe inn» tiden som benyttes til amming.

Ammefri kan legges til den tiden som passer best for arbeidstaker, og man er ikke pålagt å legge ammingen til begynnelsen eller slutten av arbeidsdagen. Reisetiden som går med på å reise til barnet og tilbake på jobb skal også regnes med.  

Dette gjelder der hvor avtalt arbeidstid er syv timer eller mer. I noen tariffavtaler er dette regulert slik at arbeidstaker har utvidede rettigheter på dette området.  

Hvordan skal reglene praktiseres?  

Retten til ammefri for arbeidstakere skal tilpasses det faktiske behovet for amming, og det innebærer at den ansatte kun har rett til fri for den tiden som faktisk går med til amming. Ammepermisjon kan heller ikke benyttes for å kompensere for amming til andre tider av døgnet enn det tidspunktet man tar ammefri. 

Arbeidsgivere som er usikre på om arbeidstaker fremdeles ammer barnet, kan be om bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon. I statens personalhåndbok beskrives det at arbeidsgiver bør be om en bekreftelse dersom arbeidstaker ønsker ammefri ni måneder etter fødsel.

Arbeidsgiver kan ikke ensidig fastsette tidspunkt for når ammefri skal tas, det er kvinnens behov for ammefri som skal legges til grunn for hvor mye og til hvilket tidspunkt ammefri tas ut. Likevel skal man være klar over at det finnes rom for forhandling rundt dette fra arbeidsgivers side.

Dersom det eksempelvis finnes andre måter å innrette ammingen på som er forsvarlig for arbeidstaker og barnet, kan arbeidstaker ha plikt til å følge arbeidsgivers forslag.  

Få hjelp med å sikre at all lønn blir beregnet og utbetalt riktig, Accountors lønnseksperter hjelper din bedrift med å sørge for at lønns- og personalarbeidet er i henhold til lover og tidsfrister. Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Ammefri for arbeidstakere i kommunal og statlig sektor 

For statlige ansatte kan arbeidstakere i fulltidsstilling gis inntil to timer fri med lønn daglig frem til barnet fyller to år. Arbeidstakere som jobber mellom 100% og 66% stilling gis inntil en time lønnet ammefri per dag frem til barnet fyller to år.

Arbeidstakere som arbeider mindre enn dette har krav på ammefri dersom vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt, noe som ofte gir ammefri for kun den tiden som går med til amming og eventuell ekstra reisetid.

Ansatte i kommunal sektor har inntil to timer fri med lønn per dag for å amme, og det er generelt sett ingen aldersbegrensning for ammefri med lønn for ansatte i kommunen

 

Les mer om personal og permisjon: Reglene for bruk av tilkallingsvikarer i bedriften

 

Kilder: JuristforbundetArbeidstilsynet

Share