Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tilkallingsvikarer og ringevikarer regler

Reglene for bruk av tilkallingsvikarer i bedriften

Benytter din bedrift seg av tilkallingsvikarer i perioder med høyere aktivitet på jobben? Her er reglene du bør vite om.

Tilkallingsvikarer eller ringehjelper benyttes ofte av restauranter, butikker i forbindelse med julehandel og utesteder, for å kunne håndtere store arbeidsmengder i kortere tidsrom, altså dekke opp for midlertidige behov, slik at bedriften kan ha rett bemanning til rett tid.  

Tilkallingsvikar eller ringehjelp – hva er definisjonen?

Ringehjelper, eller tilkallingsvakter, er ansatte som kun tilkalles til å arbeide ved behov. Det er altså ansatte uten faste arbeidsdager eller fast antall arbeidstimer per måned, og de står fritt til å si nei til å arbeide når de forespørres om det. Arbeidsgiver kan altså ikke pålegge tilkallingsvikarer bestemte vakter ved en slik stillingstittel.  

Tittelen er ikke nevnt i arbeidsmiljøloven, men brukes i dagligtalen for å beskrive arbeidsforhold hvor arbeidstaker får tilbud om å jobbe ved behov, og arbeidsmengden varierer.

Trenger du å leie inn en intern ressurs i din virksomhet for en begrenset periode? Accountor Rekruttering & Innleie er spesialister i å rekruttere riktige folk til stillinger innen økonomi og regnskap.  

Når kan tilkallingsvakter arbeide?

Tilkallingsvikarer er å anse som midlertidige ansatte, noe som betyr at hvert oppdrag som tilkallingsvikaren får, må være en lovlig midlertidig ansettelse. Loven legger på den måten begrensninger for hvilke situasjoner en virksomhet kan benytte tilkallingsvikarer for å dekke midlertidig bemanningsbehov.  

Tilkallingsvikarer kan jobbe dersom: 

  • Arbeidet som utføres er av midlertidig karakter, eksempel uteserveringen på en restaurant om sommeren, eller i forbindelse med julehandel i en butikk.  
  • Når arbeidsgiver trenger vikar for en eller flere andre ansatte, eksempel i forbindelse med sykefravær eller permisjon.  

Tilkallingsvikarer kan ikke arbeide dersom: 

  • Arbeidet er en del av den faste bemanningen, noe som innebærer at en ansatt som har en fast vakt, uavhengig av hvor mange timer det er tale om, anses å være en deltidsansatt og ikke som en tilkallingsvikar.  
  • For å dekke et løpende behov i virksomheten, et fast bemanningsbehov oppfyller ikke vilkårene for bruk av tilkallingsvikarer.

Har du lyst til å lese mer om dette emnet? Sjekk ut denne artikkelen: Oppstart av nye medarbeidere: Dette må du huske på  

Vi i Accountor har god kompetanse innen rådgivning, og bistår gjerne din virksomhet i spørsmål innen lønn og skatt. Ta kontakt med oss for en prat om dine behov. 

 

 

Share