Hopp til hovedinnhold
Blogg
Egenmelding ia-avtale

Ansatte i IA-virksomheter har ikke lenger rett til ekstra egenmeldingsdager

I desember 2018 ble det lagt frem en ny versjon av avtalen om «Inkluderende Arbeidsliv» på regjeringens hjemmesider.
Den nye avtalen gjelder for hele arbeidslivet, og er en intensjonsavtale som har som mål å redusere sykefraværet og frafallet i arbeidslivet. En av de største endringene i den nye IA-avtalen er en reduksjon av IA-bedrifters ekstra egenmeldingsdager.

 

Hva er en IA-virksomhet?  

IA, forkortelse for inkluderende arbeidsliv, er en samarbeidsordning mellom arbeidslivssentret og NAV. Målet med IA-avtalene er å gi plass til alle som kan og vil arbeide, og IA-virksomheter får tilgang på ressurser og bistand fra NAV.

IA-bedriftene har tre sentrale fordeler knyttet til forebygging- og tilretteleggingstilskudd for å forebygge sykdom, de kan få tilbakebetalt deler av utgiftene til bedriftshelsetjeneste og til nå har de hatt utvidet egenmeldingsordning for de ansatte.  

IA-bedrifter har ikke lenger rett på utvidet egenmelding

Hovedregelen for egenmelding i bedrifter som ikke er en del av IA-ordningen er at ansatte har rett til opp til tre egenmeldingsdager på rad, inntil fire ganger per år.

For IA-bedrifter har det fra 2002 til 2018 vært sånn at de har hatt rett til 24 egenmeldingsdager i løpet av et år, med mulighet for inntil åtte sammenhengende egenmeldingsdager.

Dette blir det en endring på nå: I desember 2018 ble det vedtatt at ordningen for utvidede egenmeldingdager i IA-virksomheter ikke blir videreført. De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2019.

Les mer om egenmeldinger: Reglene for egenmelding – hvor ofte og hvor mange dager?

Som arbeidsgiver kan man selv velge å videreføre ordningen med utvidet egenmelding

IA-avtalen vil fremover følge trygdelovens bestemmelser om at ansatte kan benytte tre egenmeldingsdager sammenhengende. Altså samme ordning som alle andre norske bedrifter forholder seg til.

I den nye IA-avtalen er det foreslått at partene i IA-avtalen skal ha mulighet til å avtale en utvidet rett til egenmelding, utover det som er bestemt i folketrygdloven. Det er også foreslått at arbeidsgiver plikter å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.  

Dette innebærer at virksomheter som har og som tidligere har hatt IA-avtale kan velge å videreføre ordningen med utvidet egenmelding. Det samme gjelder for virksomheter som ikke har hatt IA-avtale, men som ønsker å utvide egenmeldingsordningen som et tiltak for å redusere sykefraværet.  

 

Ønsker du hjelp med lønn- og personaltjenester i din bedrift? Våre lønnsspesialister hjelper deg med å sørge for at alt går riktig for seg, slik at du kan bruke tiden din på det du er god på. Ta kontakt med oss i Accountor for å få et tilbud tilpasset din bedrift.

 

Kilder: VirkeRegjeringen

Share