Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ansatte legge ut for flybilletter

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å legge ut for flybilletter?

Ikke ifølge en ny dom i Lagmannsretten.

Det er vanlig på mange arbeidsplasser at de ansatte må legge ut for flybilletter og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Det må imidlertid være en frivillig ordning, for etter en nylig dom i Lagmannsretten er det bestemt at arbeidsgiver ikke kan pålegge sine ansatte å gjøre det.

Anvendelse i både offentlig og privat sektor

Dommen kom etter at Utenriksdepartementet hadde endret sine interne regler om reise til at de ansatte selv måtte gjøre utlegg for flyreiser og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Utgiftene kunne ofte være betydelige, og flere reiser kunne skje på kort varsel.

Lagmannsretten slo april 2018 fast at Utenriksdepartementet ikke kan pålegge de ansatte å legge ut for flybilletter og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Lagmannsretten uttrykte også at denne dommen har anvendelse utenfor offentlig sektor.  

Lagmannsretten konkluderte med at Utenriksdepartementet ikke hadde rettslig adgang til å pålegge de ansatte å legge ut for slike utgifter, og mente videre at pålegget heller ikke kunne hjemles i arbeidsgivers styringsrett, fordi denne må utøves innenfor rammene som arbeidsavtalen fastsetter. Videre anførte Lagmannsretten at det heller ikke var rimelig og naturlig i dagens samfunn. I denne sammenheng la retten også vekt på at det kunne dreie seg om betydelige beløp, og i noen tilfeller over den enkelte ansattes netto månedslønn.  

Har det betydning for andre reiseutlegg?

I denne saken ble det ikke tatt stilling til om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å gjøre utlegg for andre utgifter i forbindelse med reise, slik som utgifter til mat og annen transport (taxi, buss, o.l.). Det var størrelsen på utgiftene som var et vesentlig moment i denne dommen.  

Dagens praksis hvor ansatte leverer reiseregning for utgifter de har hatt i forbindelse med reise er svært utbredt, og lite tyder på at arbeidsgivere har planer om å avslutte denne praksisen. Dersom det er snakk om større beløp, bør arbeidsgiver finne andre løsninger hvor slike utgifter sendes direkte til arbeidsgiver.   

 

 Les mer om dette temaet i denne artikkelen: Er reisetid arbeidstid?

 

Share