Hopp til hovedinnhold
Blogg

Kan arbeidsgiver nekte å godta sykmelding fra en ansatt? Her er reglene

Arbeidsgiver må ikke alltid godta sykmeldinger fra sine ansatte - som arbeidsgiver har du i visse tilfeller mulighet til å bestride sykmeldingen. Her er reglene rundt hvilke tilfeller arbeidsgiver kan nekte å godta sykmelding fra ansatte. 

Tilfeller hvor arbeidsgiver er i tvil om fraværet skyldes sykdom 

Noen ganger er det omstendigheter rundt en sykmelding som gjør at arbeidsgiver blir i tvil om den ansatte har rett på sykepenger. Arbeidsgiver kan bestride en sykmelding når det er grunnlag for å mistenke at fraværet til den ansatte skyldes noe annet enn sykdom, eller at legen til den ansatte uttrykker tvil om arbeidsuførheten.  

I utgangspunktet har arbeidsgiver ansvar for å betale sykepenger til sine ansatte de første 16 dagene av sykdomsperioden. Etter det tar Nav over ansvaret. De 16 dagene kalles arbeidsgiverperioden. Men om arbeidsgiver er i tvil om den ansatte faktisk har rett på sykepenger kan de la være å godta sykmeldingen i arbeidsgiverperioden.  

Hør mer om reglene rundt sykepenger og fravær hos ansatte i vår podcast

Dette må arbeidsgiver gjøre om de vil bestride en sykmelding 

Når du som arbeidsgiver betviler en sykmelding bør du starte med å kalle den ansatte inn til en samtale for å snakke om uklarheten rundt sykefraværet. Dette møtet kan skje fysisk eller på Teams/telefon. 

Mistanken til hvorfor du betviler sykmeldingen må være berettiget, og den ansatte vil få mulighet til å fortelle sin versjon av saken. Du bør være forberedt på at den ansatte spør deg om grunnen til mistanken.  

Om du etter møtet fortsatt bestrider sykmeldingen må du fortelle den ansatte om at sykmeldingen ikke er godtatt. Gi skriftlig beskjed til arbeidstaker om at sykmeldingen fortsatt bestrides, og sett Nav og legen på kopi. 

Den ansatte kan videre gå til Nav og anke beslutningen, og søke om at Nav forskutterer sykepengene.  

Nav vil ta stilling til saken, og avgjøre om arbeidstakeren har rett på sykepenger for fraværet.  

Dette kan du ikke spørre om 

Som arbeidsgiver har du ikke rett til å spørre om diagnose eller sykehistorie. Den ansatte har rett til å holde det for seg selv.  

Forskuttering av sykepenger fra Nav 

Om Nav beslutter at den ansatte har krav på sykepenger vil de forskuttere beløpet, og kreve det tilbakebetalt fra arbeidsgiveren etterpå. 

Få hjelp av en HR-rådgiver

Det er mange regler å forholde seg til når det kommer til HR og personal, men det er også helt sentralt at ting går riktig for seg. Både av hensyn til trivselen hos dine ansatte, og for å sikre at du som arbeidsgiver følger reglene. Om du trenger bistand til HR-spørsmål kan våre HR-rådgivere i Accountor hjelpe deg. Enten du trenger mye eller lite hjelp - vi har løsninger som kan tilpasses dine behov. 

Les mer om hvilke HR-tjenester vi kan tilby her, hør hvordan vi hjelper kunden vår Vestnes Ocean, eller ta kontakt med oss her.  

 

Kilde: Helsedirektoratet

Vestnes Ocean logo

Hør hvordan våre kunder får hjelp med HR-spørsmål

I tillegg til å levere personalhåndbok hjelper også Accountor til som sparringspartner i HR-arbeidet til Vestnes Ocean. HR-ansvarlig Connie forteller at det å få hjelp utenfra fra noen med god erfaring gjør arbeidet mye enklere.

«Jeg ser at om jeg skulle gjort alt HR-arbeidet alene ville jeg ikke fått gjort halvparten. Både kapasitet og kunnskapsnivå ville blitt en hindring. Når jeg har Accountor til å hjelpe meg får jeg ting unna, og alt blir gjort skikkelig.»

Share