Hopp til hovedinnhold
Blogg
Lån til daglig leder fra aksjeselskap

Dette bør du vite om lån til daglig leder, ansatte og styremedlem

Daglig leder i en virksomhet kan låne penger av selskapet skattefritt, i henhold til skattereglene.
Noen virksomheter gir slike lån til ansatte, daglig leder eller styremedlemmer. Lån i arbeidsforhold har imidlertid et komplisert regelverk – det kan utløse skattemessige konsekvenser, og aksjelovens regler kan komme inn i bildet. Her er en oversikt for å gjøre reglene litt klarere.

 

Lån i arbeidsforhold til «rimelig» rente er skattepliktige

Hovedregelen er at rimelige lån i arbeidsforhold er skattepliktig. Rimelige lån er i de tilfeller hvor renten den ansatte har på lånet er lavere enn normrentesatsen fastsatt av Skattedirektoratet. Dette betegnes i skattereglene som en fordel, og skal beskattes som en fordel.

For å unngå skatteplikt kan man sette rentesatsen til lik eller høyere enn normsatsen.

Det er viktig å understreke at det ikke er skattlegging for selve lånet, det er bare differansen mellom den lave renten og normrenten som gir skatteplikt.  

Gjeldsrentene vil være fradragsberettiget ut fra de ordinære reglene om renter på gjeld. Dette innebærer at den ansatte får fradrag for samme beløp i alminnelig inntekt og fradrag i samme år som fordelen beskattes. I praksis betyr det at en slik rentefordel kun skattlegges som personinntekt, med trygdeavgift og eventuell trinnskatt.  

Vil du ha hjelp med skatt, merverdiavgift og annen rapportering til myndighetene? Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud på regnskapstjenester fra Accountor. Du bestemmer hvor mye eller lite av regnskapet du vil gjøre selv.

Lån under 60 % av grunnbeløpet er ikke skattepliktig 

Det er imidlertid angitt noen unntak fra hovedregelen om skatteplikt. Blant annet vil rentefordelen ved å få et rimelig lån i et arbeidsforhold ikke være skattepliktig dersom lånebeløpet ikke overstiger 60% av grunnbeløpet i folketrygden (per 1.mai 2018 er grunnbeløpet 96.883 kroner).

Arbeidstaker kan altså per februar 2019 ha et ikke-skattepliktig lån til arbeidsgiver lik ca. 58.000 kroner.

Lånet må være tilbakebetalt innen ett år for å være skattefritt

Det er også et vilkår at et lån i arbeidsforholdet har en tilbakebetalingstid på maksimalt ett år, og at det må være en reell tilbakebetaling innen denne fristen.  

Arbeidsgiveravgift på lån med rimelig rente

Dersom renten på lånet er lavere enn normrenten, vil et lån også få konsekvenser for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må i slike tilfeller beregne og betale arbeidsgiveravgift og innrapportere fordelen i A-meldingen og beregne skattetrekk på fordelen.  

Lån til daglig leder eller styremedlem fører med seg flere formelle krav

Om virksomheten gir et lån til daglig leder kommer også aksjeloven §8-9 og §8-7 til anvendelse. Det gjør at det er utvidede formelle krav som må være på plass før et slikt lån ytes.

Dersom selskapet yter lån til daglig leder eller styremedlem, må lånet eller eventuell sikkerhetsstillelse være innenfor utbytterammen etter aksjeloven.  

Vilkårene ved lån til daglig leder eller styremedlem

Ifølge Skatteetaten må det utarbeides en skriftlig låneavtale og det må beregnes og betales markedsrente på lånet. Det er også viktig at daglig leder kan betjene lånet som virksomheten yter. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan lånet omklassifiseres av skattemyndighetene fra lån til lønn, og skattlegge lånet etter reglene om lønn. Da utløses også arbeidsgivers plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift.  

 

Likte du denne artikkelen? Da er du kanskje interessert i: Skatt på tips og driks – nå har arbeidsgiver rapporteringsplikt

 

 

Kilder:  

Skatte-ABC 2018/2019 om lån i arbeidsforhold, NavSkatteetaten

Share