Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skatt på tips og driks

Skatt på tips og driks: Nå får arbeidsgiver rapporteringsplikt

Fra 2019 ble arbeidsgiver pliktig å innrapportere tips og driks som skattepliktig lønn. Her er reglene for skattepliktig tips.

 

Arbeidsgiver har hittil ikke hatt innrapporteringsplikt

Tips og driks er allerede skattepliktig etter dagens regelverk, men praksisen rundt dette har over lang tid vært mangelfull. Dette er i hovedsak fordi arbeidsgiver ikke har hatt innrapporteringsplikt for ansattes mottak av tips og driks. Med bakgrunn i dette legger nå Regjeringen frem forslag om å pålegge innrapportering av tips og driks.

Plikt til å gjennomføre forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på tips og driks

Regjeringen har lagt frem forslag om at tips og driks skal innrapporteres, og arbeidsgiver vil også bli pålagt å gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på samme måte som for ordinær lønn til ansatte. Fra nyttår innføres nye bokføringsregler, som uansett medfører at arbeidsgiver må føre oversikt over mottak av tips og driks.

Det er mye å holde styr på i lønnsfunksjonen i et selskap. Sørg for at alt går riktig for seg av rapportering og utbetaling: Les mer om hvordan Accountors lønnstjenester kan gi deg bedre oversikt i hverdagen.

Hensikten ved forslaget er å ivareta arbeidstakernes rettigheter

Finansministeren har poengtert at dette tiltaket vil bidra til å styrke arbeidstakernes rettigheter. Innføringen av plikten til å betale arbeidsgiveravgift for tips vil redusere dagens konkurransevridning, vil gi like skattevilkår for bruk av arbeidskraft og bidra til høyere verdiskapning.

Eksperter mener at skatt på tips og driks kan slå negativt ut

Økonomirådgiver Espen Øren uttalte tidligere i år til E24 at en mulig konsekvens av dette kan være at arbeidsgiver nekter ansatte å ta i mot tips og driks, utelukkende for å unngå kostnaden med arbeidsgiveravgift. Dersom dette er tilfellet, vil en gjennomsnittlig servitør som i snitt får inn 500 kroner i tips per skift, kunne tape 115.000 kroner i året dersom arbeidsgiver nekter de ansatte å ta i mot tips.

Vil du ha gode råd om innrapportering og skattlegging? I Accountor har vi rådgivere med erfaring innen de fleste bransjer. Les mer om hvilke lønnstjenester vi kan tilby deg her, eller ta kontakt med oss for å få gode råd om økonomien i din bedrift.

 

Les mer: Må man beregne feriepenger og pensjon av bonuslønn?

 

Kilde: Regjeringen

Share