Hopp til hovedinnhold
Blogg
Er feriepengene skattefrie?

Er feriepengene skattefrie? Her er svarene på det du lurer på

Du har garantert lagt merke til at feriepengeutbetalingen er større enn den ordinære lønnen du pleier å motta ellers i året. Men kjenner du til reglene for skatt på feriepenger? Må man egentlig skatte av feriepengene?

Vi gir deg svaret i denne artikkelen:

Feriepengene opptjenes året før ferien

Som ansatt skal man få utbetalt feriepengene når man avvikler ferie. Når man avvikler ferie får man utbetalt feriepenger i stedet for ordinær lønn, og feriepengene er ment å dekke lønnsbortfallet i ferieperioden. 

Feriepengene opptjenes året før ferien avvikles. Det året kalles opptjeningsåret. Arbeidstakere som ikke var ansatt hos arbeidsgiver i året før ferieavviklingen, har rett til ferie i tråd med ferieloven og eventuell tariff, men uten feriepenger fra den nye arbeidsgiveren.

Sånn beregnes feriepengene dine

Feriepengene du får utbetalt beregnes ut fra lønnen du har fått i opptjeningsåret, året før ferien avvikles. Den ordinære lønnen for arbeidet inngår helt klart i grunnlaget, det samme gjelder bonus og provisjonsbasert lønn som avhenger av personlig arbeidsinnsats.

Reiseutgifter, diettgodtgjørelse og lignende som er utbetalt i opptjeningsåret inkluderes ikke i beregningsgrunnlaget.  

Som minimum utgjør feriepengene 10,2 % av lønn. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale rett til fem uker ferie, da beregnes feriepengene som 12 % av feriepengegrunnlaget.  

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre har en ekstra ferieuke, og har en feriepengesats på 12,5%. Dersom de er omfattet av en avtale som gir dem minst fem uker ferie (i tillegg til den ekstra ferieuken), vil arbeidstakeren over 60 år ha en feriepengesats på 14,3%.  

Vil du ha hjelp med lønnsfunksjonen i din bedrift? Accountor sitt dyktige lønnsteam hjelper deg, og sørger for at alt går riktig for seg. Les mer om hvilke løsninger som passer for din bedrift her

Feriepengene er skattepliktige – men ikke ved utbetalingen 

Når feriepengene utbetales har du kanskje tenkt at feriepengene er skattefrie? Feriepengene er riktignok fritatt forskuddstrekk, som betyr at du ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales.

Likevel er det sånn at feriepengene er skattepliktig inntekt, men for at dette skal gå opp trekkes du litt mer i skatt på ordinær lønn i resten av året. På den måten slipper man å få forskuddstrekk på feriepengene når de utbetales.

Når utbetales feriepengene? 

Feriepengene skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest én uke før arbeidstaker går ut i ferie. Der er imidlertid blitt praksis hos mange arbeidsgivere å utbetale feriepengene i en bestemt måned, vanligvis juni, uavhengig av når den ansatte faktisk avvikler ferien. 

Når det utbetales er feriepengene skattefrie, men det er altså fordi du har blitt trukket mer i skatt ellers i året.

Les mer om temaet ferieHva skjer hvis du blir syk i ferien?

Pssst! Du kan også lære mer om feriereglene i podcasten vår

reporting services accounting accountor online accountor go oivallus report suunta reporting finadeck accuna reporting

Lær deg ferieloven på 10 min

Lønnsekspert Nina hjelper oss med å rydde opp i ferieloven i denne episoden av podcasten Tall & Talenter. Hvor mye får du i feriepenger, og hvorfor er det halv skatt i desember? Vi gir deg svarene i podcasten:
työsuhde-työsopimuslaki-työturvallisuuslaki-2023

Har du kontroll på reglene for sykefravær?

Hva gjør du som arbeidsgiver når du får en sykmelding i hånda fra en ansatt? I podcasten Tall & Talenter går vi gjennom reglene for hvilke krav og plikter som stilles til arbeidsgiver.

Kilde: Altinn

Share