Hopp til hovedinnhold
Er feriepengene skattefrie?
Blogg

Er feriepengene skattefrie? Her er svarene på det du lurer på

De fleste legger merke til at feriepengeutbetalingen er større enn den ordinære lønnen, men må man betale skatt av feriepengene? Her er hvordan det fungerer.

 

Feriepengene opptjenes året før ferien

Når arbeidstaker avvikler ferie får man utbetalt feriepenger i stedet for ordinær lønn. Feriepengene er ment å dekke lønnsbortfallet i ferieperioden.

Feriepenger opptjenes året før ferien avvikles, også kalt opptjeningsåret. Arbeidstakere som ikke var ansatt hos arbeidsgiver i året før ferieavviklingen, har rett til ferie i tråd med ferieloven og eventuell tariff, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver.

Dette er det som inngår i feriepengegrunnlaget 

Feriepengene beregnes ut fra lønn i opptjeningsåret, året før ferien avvikles. Lønn for arbeid inngår helt klart i grunnlaget, det samme gjelder bonus og provisjonsbasert lønn som avhenger av personlig arbeidsinnsats. Reiseutgifter, diettgodtgjørelse og lignende som er utbetalt i opptjeningsåret inkluderes ikke i beregningsgrunnlaget.  

Som minimum utgjør feriepengene 10,2% av lønn. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale rett til fem uker ferie, da beregnes feriepengene som 12% av feriepengegrunnlaget.  

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre har en feriepengesats på 12,5%, og dersom man er omfattet av en avtale som gjør at man har krav på minst fem uker ferie, vil arbeidstakere over 60 år ha en feriepengesats på 14,3%.  

Vil du ha hjelp med lønnsfunksjonen i din bedrift? Accountor sitt dyktige lønnsteam hjelper deg, og sørger for at alt går riktig for seg. Les mer om hvilke løsninger som passer for din bedrift her

Feriepengene er skattepliktige – men ikke ved utbetalingen 

Når feriepengene utbetales har du kanskje tenkt at feriepengene er skattefrie? Feriepengene er riktignok fritatt forskuddstrekk, som betyr at du ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales.

Likevel er det sånn at feriepengene er skattepliktig inntekt, men for at dette skal gå opp trekkes man litt mer skatt på ordinær lønn i resten av året. På den måten slipper man å få forskuddstrekk på feriepengene når de utbetales.

Når utbetales feriepengene? 

Feriepengene skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest én uke før arbeidstaker går ut i ferie. Der er imidlertid blitt praksis hos mange arbeidsgivere å utbetale feriepengene i en bestemt måned, vanligvis juni, uavhengig av når arbeidstaker avvikler ferien. 

Når det utbetales er feriepengene skattefrie, men det er altså fordi du har blitt trukket mer i skatt ellers i året.

Les mer om temaet ferieHva skjer hvis du blir syk i ferien?

 

Kilde: Altinn

Share