Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ferievikarer rett til sykepenger

Syk i ferien? Dette har arbeidstaker krav på

En velfortjent ferie er noe de fleste ser frem til, men hva skjer om man er uheldig og blir syk like før ferien skal avvikles, eller i løpet av ferien?

Som arbeidstaker har man visse rettigheter i slike tilfeller. Her er reglene for å kunne kreve ny ferie, eller utsatt ferie:

Syk under ferieavviklingen: Arbeidsgiver må varsles første sykedag

Om arbeidstaker blir syk i ferien kan han/hun kreve ny ferie allerede fra første fraværsdag. Dette er regulert i ferieloven, og vilkårene for å kunne utsette ferien er at arbeidstaker har vært 100 % arbeidsufør i løpet av ferien. I slike tilfeller må det fremlegges en legeerklæring, og kravet om å utsette ferien må fremsettes så snart arbeidstaker er tilbake på jobb.  

Gitt at det fremlegges legeerklæring på sykdom i ferien, skal arbeidstaker få et tilsvarende antall virkedager som den ansatte har vært syk, tilbake som nye feriedager senere i ferieåret.  

Det er viktig å merke seg at arbeidstakere som befinner seg utenfor EØS-området ikke alltid har rett på sykepenger. Dette kan du lese mer om på Nav sine nettsider.   

Dersom man blir syk under ferien er det viktig å merke seg at man må varsle arbeidsgiver første sykedag, for å kunne ha rett til sykepenger. Arbeidstaker må derfor ta kontakt med arbeidsgiver og gi beskjed om sykmeldingen.  

Les mer om ferie: Kan arbeidsgiver tilbakekalle ansatte fra ferie?

Sykdom før ferien avvikles: Kan kreve at ferien utsettes  

Blir man syk før ferien skal avvikles, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes. For at arbeidstaker skal ha krav på dette må følgende vilkår være oppfylt: 

  •  Arbeidstaker må fremsette krav om å utsette ferien senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha vært avviklet 
  •  Arbeidstaker må ha blitt 100% arbeidsufør. Dersom arbeidstaker er delvis sykemeldt, er ikke dette tilstrekkelig for å kreve utsettelse av ferien.  
  •  Legeerklæring må leveres for å dokumentere arbeidsuførheten, og må leveres sammen med kravet om utsettelse av ferien senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha vært avviklet.  

Ta kontakt med oss i Accountor om du behøver hjelp med lønnsfunksjonen i din bedrift. Vi er alltid oppdatert på gjeldende lover og regler, slik at du er trygg på at alt går riktig for seg.

 

Kilder: Magnus Legal

Share