Hopp til hovedinnhold
Blogg
Feriepenger når ansatt slutter

Hvordan håndteres feriepenger når ansatte slutter? Her er reglene

I løpende arbeidsforhold er det som regel ikke noe problem knyttet til lønns- og feriepengeutbetalinger. Derimot er det nok mange som ikke helt vet hvordan dette med feriepenger skal håndteres dersom arbeidsforholdet opphører.

Skal man få ubetalte feriepenger sammen med siste lønnsutbetaling, eller kan man utsette de feriepengene som er opptjent til ferieavviklingen neste år?  

Hovedregelen er utbetaling når arbeidsforholdet opphører 

Uavhengig av årsaken til at ansatte slutter, skal alle opptjente feriepenger utbetales når arbeidsforholdet avsluttes. Både feriepenger som er opptjent året før ferieåret og feriepenger som er opptjent frem til sluttdatoen for den ansatte. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte sier opp selv, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet som fører til at den ansatte opphører arbeidsforholdet.  

Ved en slik løsning skal feriepenger som ikke er utbetalt tidligere utbetales senest innen siste lønnsutbetaling fra arbeidsgiver. Dette gjelder både feriepenger som er opptjent året før ferieavviklingen, og feriepenger som er opptjent i året den ansatte slutter.

Les mer om feriepenger: Er feriepengene skattefrie?

Senere utbetaling kan avtales

Noen ansatte kan ønske at feriepenger som er opptjent i året hvor den ansatte slutter, ikke skal utbetales før året etter, når ferien avvikles. Mange ønsker nettopp denne løsningen fordi det ikke skal foretas forskuddstrekk av feriepengeutbetalingen.  

Ferieloven åpner på sin side kun for utbetaling ved arbeidsforholdets slutt, og nevner ikke noe om å utsette utbetalingen av feriepenger til når ansatte slutter. Ferieloven skal ivareta et minimumsvern for arbeidstakere, så bestemmelsene i ferieloven kan fravikes dersom det er til fordel for arbeidstaker.

Dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det kan derfor en avtale om senere utbetaling av feriepenger gjennomføres, fordi det anses å være fordelaktig for arbeidstaker. Finansdepartementet har uttalt tidligere at en avtale om senere utbetaling av feriepenger når ansatte slutter, og dermed utsettelse av skatten, er en akseptert løsning.  

Dersom en ansatt som slutter får utbetalt feriepengene i samme år som de er opptjent må de altså betale skatt, men disse pengene får de igjen på skatten neste år. 

Sørg for at lønnsfunksjonen alltid går riktig for seg – Accountor har eksperter på lønn, som passer på at kalkulering av lønn, utbetalinger og rapportering blir korrekt. Hver gang. Ta kontakt med oss her for å få et tilbud på lønnstjenester tilpasset din bedrift.

Har du ikke mottatt feriepengene du har krav på? 

Forklaringen til dette kan være tekniske feil eller misforståelser, men man bør uansett kontakte arbeidsgiver eller tidligere arbeidsgiver for å forhøre seg om hvorfor feriepengene uteblir. I slike tilfeller er det viktig å ikke vente for lenge med å kontakte arbeidsgiver, for hvis man gjør det risikerer man å tape rettigheter om man må gå via den statlige lønnsgarantien.  

Skyldes manglende utbetaling av feriepenger at arbeidsgiver ikke vil betale ut feriepengene, må man sende rekommandert brev til arbeidsgiver med oppgjørsfrist. Dersom dette ikke medfører en løsning eller utbetaling, bør du kontakte Forliksrådet i kommunen hvor arbeidsgiver holder til, noe som kan føre til at saken bringes for retten.  

Kilder: SticosDin side

Share