Hopp til hovedinnhold
Blogg
Folkefinansiering crowdfunding

Folkefinansiering – en voksende trend for finansiering av selskap og prosjekter

Vi ser stadig flere investeringer gjennom “crowdfunding” i Norge.

Hittil har det først og fremst vært en nyttig finansieringskilde for gründere, men det vil bli mer vanlig at både etablerte bedrifter og privatpersoner kan dra nytte av slike plattformer. Der legges det til rette for å låne og investere penger direkte til hverandre, uten å måtte gå via en bank eller lignende.

Folkefinansiering gir investeringspenger uten å gå gjennom banken

Folkefinansiering er plattformer der enkeltpersoner går sammen for å låne eller investere penger til et prosjekt eller selskap, uten å gå gjennom en bank. Dette kan for eksempel være bedrifter som trenger midler til å utvikle et produkt eller et eiendomsprosjekt som har behov for finansiering. Folkefinansiering kan deles inn i fire ulike grupper; donasjoner, belønninger, aksjer eller lån.

Lån som kommer gjennom folkefinansiering er som regel mindre enn banklån, og er mindre fleksible. Det er spesielt oppstartsbedrifter og bedrifter med lite pantbare eiendeler som folkefinansierte lån er aktuelle for.

Trenger du råd om lån og finansiering i bedriften? Ta kontakt med oss i Accountor. Vi har erfaring med både store og små bedrifter, og kan rådføre deg om hvilke finansieringsmuligheter som er lønnsomme for din bedrift.

Slik fungerer folkefinansiering  

Det eksisterer en rekke norske og utenlandske nettsteder for såkalt «crowdfunding». Blant annet har DNB opprettet tjenesten Startskudd.no.

På slike plattformer finner man en oversikt over prosjekter som har behov for finansiering.

Dersom man finner et prosjekt eller lignende man kunne ha tenkt seg å investere eller donere i, kan man lese seg opp på informasjon: Hvor mye kapital prosjektet ønsker å hente inn, hvor mye de har hentet inn til nå, eventuell eierandel, hva pengene skal brukes på, hvor mange som har investert til nå og hvor mye man kan forvente å få i avkastning dersom man låner eller investerer penger i prosjektet.  

Finanstilsynet vil regulere folkefinansieringen for å beskytte investorer

I januar 2017 uttrykte Finanstilsynet at det etter deres synspunkt ikke var behov for særskilt regulering av folkefinansiering i Norge. Nå nylig har Finanstilsynet ombestemt seg, og har funnet det nødvendig å foreslå lovendringer og forskrift om låneformidlingsvirksomhet. Grunntanken bak Finanstilsynets endrede syn i saken er blant annet økt investorbeskyttelse.

I desember 2018 sendte Finanstilsynet høringsbrev til Finansdepartementet, hvor det ble foreslått å gjøre unntak fra konsesjonsplikten for finansieringsvirksomhet, slik som folkefinansiering, når dette foregår gjennom folkefinansieringsplattformer. Det er foreløpig ikke publisert noen konklusjon knyttet til reguleringen av folkefinansiering.  

 

Les flere artikler for oppstartsbedrifter: Seks tips til deg som vil starte egen bedrift

 

Kilder: ShifterMonkey Advice Services

Share