Hopp til hovedinnhold
Blogg
Starte din egen bedrift

Seks tips til deg som vurderer å starte egen bedrift

Har du en gründer i magen? Unngå disse fallgruvene ved oppstarten

God planlegging er nøkkelen til å lykkes med gründerdrømmen. Flere enn noen gang drømmer om å starte egen bedrift, og mange får det til. Men det er lett å trå feil. DNB har noen råd for å unngå de vanligste fallgruvene, vi har samlet seks her:

Optimisme

Mange er for optimistiske når de planlegger for når bedriften vil oppnå lønnsom drift. De fleste må regne med at det kan gå to til tre år før driften er lønnsom, og man må være innstilt på å jobbe lange dager for å få det til.  

Idé men ikke plan

Å ha en idé om hva man skal skape er et steg på veien, men for å kunne sette tanker og ideer ut i live, må man ha en konkret plan. Planen må inneholde en forretningsidé. Markedsmuligheter, konkurrentanalyse, og inntekts- og kostnadsprognose bør være med i planen når du skal starte egen bedrift.  

Likviditet

Har man kontantsalg i form av en butikk, vil kundene gjøre opp for seg med det samme. Men dersom man selger tjenester eller annet, må man ta høyde for at kundefordringer vil binde kapital, og ta høyde for at det kan kreve både tid og penger å få de tilbake. Det eksisterer flere selskaper som tilbyr ulike finansielle produkter, som kan være til god hjelp for å drive inn pengekrav.  

Valg av lokaler

I valget bør man ikke kun se etter pris, men også tenke på lokalets utforming og beliggenhet, som kan være avgjørende for selskapets omsetning.  

Spar opp kapital til oppstarten og ha buffer

Mange tror man kan låne det fulle og hele beløpet man trenger for å starte opp virksomheten, men dette er svært sjeldent. Banken vil kreve oppspart kapital eller sikkerhet i andre eiendeler. Banken eller eventuelle andre investorer vil også kreve at du legger frem en forretningsplan, det er dermed viktig å legge et godt stykke arbeid i denne. Buffer er også noe man bør ha, med tanke på uforutsette utgifter og perioder med dårligere inntjening.   

Valg av styre

Mange har en fiks idé om at nær familie og venner er godt egnet til styreverv i egen virksomhet. Styremedlemmene bør ha god kompetanse, og styret som helhet bør ha en kompetanse som utfyller hverandre, både når det gjelder kompetanse om virksomhetsstyring, marked mv. Dette vil klart avhenge av type virksomhet som startes opp, og hva slags kompetanse det vil kreve. Les mer om valg av styremedlemmer i denne artikkelen.

 

Kilde: DNB 

Share