Hopp til hovedinnhold
Hva er forskjellen på signaturrett og prokura

Hvem kan underskrive på vegne av bedriften din? Her er forskjellen på signaturrett og prokura

Hvem er det som kan underskrive på viktige dokumenter i et selskap? I en bedrift kan man velge å tildele signaturrett og prokura til ulike personer. Her er hva det innebærer. 

 

 

 

Styret kan tildele signaturrett

Aksjeselskap anses som å være en juridisk enhet, og det er styret som representerer virksomheten. Styret har signaturrett til å handle på vegne av selskapet i alle sammenhenger, hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene.

Styret kan også tildele visse personer signaturrett på vegne av bedriften, det kan for eksempel være utvalgte styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte.

Prokura – fullmakt brukt i næringslivet

I næringslivet kan prokura benyttes som fullmakt. Dersom man er tildelt prokura for en virksomhet kan man opptre og underskrive på vegne av foretaket i det meste som angår driften. 

En person som har fått tildelt prokura kalles for en prokurist. Når prokuristen signerer noe på vegne av foretaket må han eller hun skrive en tilføyelse som viser prokuraforholdet. Det kan for eksempel tilføyes «pr. Prokura».

Det er noen begrensninger for hva en prokurist har myndighet til å utføre: Prokura kan ikke brukes til å overdra, behefte eller selge virksomhetens faste eiendom. Prokurister kan heller ikke opptre på foretakets vegne i søksmål.

Kollektiv prokura: Prokura kan gis til flere personer

Man kan gi prokura til flere personer, enten for at de kan benytte retten enkeltvis, eller at de bare kan benytte den i fellesskap.

Prokura som er tildelt til flere personer og kun kan benyttes av dem i fellesskap kalles en kollektiv prokura.

Roller i selskapet må registreres i Foretaksregisteret

Selskaper har flere ulike roller som må registreres i Foretaksregisteret. Styre, daglig leder og regnskapsfører er roller som skal registreres – men også signaturrett og prokura kan registreres. 

 

Trenger du hjelp med styrearbeidet? I Accountor har vi rådgivere med lang erfaring i å bistå styrer i ulike bransjer, og hjelper styrer med å sikre at selskapets økonomi driftes forsvarlig. Vi kan også hjelpe deg med å se på om det finnes regnskapsløsninger som passer enda bedre for virksomheten. Ta kontakt med oss her, eller les mer om våre rådgivningstjenester

 

For mer informasjon om roller i aksjeselskap, les på Brønnøysundregistrenes sider.

Følg med på flere relevante artikler i vårt nyhetsbrev

 

Hør hva våre kunder synes om oss

easypark350

Lønnen kommer riktig og til rett tid hver eneste måned

For det svenske selskapet Easypark er det godt å ha en erfaren lønnspartner i Norge til å ta seg av lønnsfunksjonen for de norske ansatte.
Highsoft AS

Framoverlent rekneskapsførar med på laget

For IT-selskapet Highsoft AS var det eit enkelt valg å ha med Accountor Sogn på laget som rekneskapspartner.

Accountor digitaliserar og forenklar arbeidet vårt

Eli-Grete set pris på å ha ein sparringspartnar ho kan diskutere med om gode løysingar på økonomiarbeidet, og fortel at det er Accountor som pusher dei i retning av å digitalisere og forenkle arbeidet.

Share