Hopp til hovedinnhold
Blogg
Fri fra jobb for å følge i barnehage

Har man rett til fri når barnet starter i barnehage eller på skole? Her er reglene

Når høsten kommer er det også tid for oppstarter i barnehage og på skole. De fleste foreldre ønsker å følge barnet ved tilvenning i barnehage, og på første skoledag.

Har ansatte rett på fri for å følge barnet i barnehage og på skole? Her er reglene som gjelder.

Ikke en lovfestet rett til fri ved oppstart i barnehage og skole

Fri ved oppstart i barnehage eller på skole omfattes ikke av de ordinære permisjonsreglene, men hos mange arbeidsgivere er det vanlig at man får fri i forbindelse med oppstart i barnehage eller på skole, med eller uten lønn.

Arbeidsmiljøloven gir ikke arbeidstaker rett til fri fra arbeidet for å være til stede for sitt/sine barn ved oppstart og tilvenning til barnehage eller skole. Imidlertid kan man benytte andre ordninger for å få fri fra arbeidet.

Arbeidstaker kan benytte velferdspermisjon

Noen arbeidsplasser har avtalefestet ansattes rett til fri fra arbeidet ved tilvenning i barnehage eller skole. Andre har en innarbeidet praksis for å gi ansatte fri i slike sammenhenger. De fleste arbeidsgiverne har forståelse for at arbeidstaker ønsker å være tilstede for sine barn i slike situasjoner.

Velferdspermisjon kan være lønnet eller ulønnet, og er ofte en del av arbeidsplassens personalpolitikk. Arbeidsgiver kan også gi velferdspermisjon for sine ansatte i tidsbegrensede perioder, eksempelvis inntil tre dager for tilvenning i barnehage og én dag i forbindelse med oppstart på skole.

I statlig sektor gis ansatte velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Dette er regulert i Hovedtariffavtalen. I kommunal sektor er en tilsvarende regulering etablert, med noen tilpasninger lokalt.

I privat sektor vil retten til velferdspermisjon for oppstart i barnehage eller skole være avhengig av tariffavtale, personalreglement eller praksisen hos den konkrete arbeidsgiver. I privat sektor bør man vektlegge likebehandling av alle ansatte, men dette kan også løses med individuelle avtaler om fri i konkrete tilfeller. Dersom dette ikke kan ordnes, vil neste løsning være å avspasere eller ta ut feriedager.

Les mer om tilpasning for småbarnsforeldre: Slik må arbeidsplassen tilpasse for ammefri for arbeidstakere

Avspasering eller ferie kan også benyttes

Dersom velferdspermisjon eller annen permisjon ikke innvilges, vil neste løsning kunne være å spørre arbeidsgiver om å benytte avspasering eller å bruke feriedager i forbindelse med tilvenning til barnehage eller skole.

 

Lurer du på hva det koster å sette ut lønnsfunksjonen til en ekstern lønnspartner? Fordelene er mange, og kostnaden er ikke nødvendigvis så stor. Les om Accountors lønnstjenester her

 

Kilder: Juristen

Share