Hopp til hovedinnhold
Årsoppgjøret frister i 2020
Blogg

Fristene for årsoppgjøret i 2021

Året 2021 er godt i gang, og da er det tid for å tenke på årsoppgjøret for året som gikk. Det er viktig at ditt foretak forholder seg til fristene som gjelder.
Her er fristene i 2021 for årsoppgjøret for 2020.

 

NB! Næringsdrivende som søker om utsettelse av skattemeldingen for 2020 får i år fristen forlenget til 20. august 2021. For å få utsettelsen må man søke om det. Trenger du hjelp til å søke? Ta kontakt med oss i Accountor her

 

Disse selskapene må sende inn årsregnskap og årsberetning

Regnskapspliktige foretak skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Hvem som er regnskapspliktige avhenger av foretaksform og størrelse, og det blir bestemt ut fra terskelverdier i regnskapsloven

Foretak som må sende inn årsregnskap inkluderer blant annet
  • Alle aksjeselskaper (både AS og ASA)
  • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 mill. inntekt, 5 årsverk eller 5 deltakere
  • Enkeltpersonsforetak med verdi over 20 millioner kroner
  • Alle borettslag
  • Foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
  • Stiftelser

Hele listen for regnskapspliktige foretak finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

Frister for årsregnskapet 

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at foretak som har alminnelig regnskapsår har frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2021.

30. juni er også den samme fristen generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. For selskap med revisjonsplikt må regnskapet ferdigstilles før denne fristen.  

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, altså senest 31. juli 2021. Dette gjøres ved å levere regnskapet elektronisk gjennom Altinn.

NB! I fjor ble fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning og for å avholde ordinær generalforsamling, utsatt med to måneder. Et forslag om at det samme skal gjelde i år er foreløpig på høring i Stortinget. Vi oppdaterer saken når nye frister er fastsatt.

Frister for skatt  

Foretak og næringsdrivende er pliktig til å levere skattemelding og næringsoppgave. For aksjeselskaper kan dette leveres elektronisk fra regnskapssystemet. Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai.  

Selskap kan søke om utsatt levering av skattemelding til 30. juni. Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp og rådgivning rundt dette

Andre frister  

  • Aksjonærregisteroppgaven har frist for levering 31. januar, både for levering elektronisk og på papir 
  • MVA-melding for små virksomheter med årstermin har frist for levering og betaling 10. mars 
  • Regnskapsførere og revisorer har frist for å søke om utsatt levering av skattemelding for sine klienter 31. mai. De kan få utsatt innleveringsfristen til 30. juni

Ønsker du veiledning for å få årsoppgjøret levert riktig og i tide? I Accountor har vi erfaringer med både store og små bedrifter, slik at vi kan gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv måte for deg. Ta kontakt her for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby for din bedrift.

 

Share