Hopp til hovedinnhold
Årsoppgjøret frister i 2020
Blogg

Fristene for årsoppgjøret i 2022

Året 2022 er i gang, og det er tid for å tenke på årsoppgjøret for året som gikk. Det er viktig at ditt foretak forholder seg til fristene som gjelder. Dersom du har en regnskapsfører tar de ansvar for dette, men om du ikke har det er det viktig at du setter deg inn i leveringsfristene.

Her er fristene i 2022 for årsoppgjøret for 2021.

Disse selskapene må sende inn årsregnskap og årsberetning

Regnskapspliktige foretak skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Hvem som er regnskapspliktige avhenger av foretaksform og størrelse, og det blir bestemt ut fra terskelverdier i regnskapsloven

Foretak som må sende inn årsregnskap inkluderer blant annet
  • Alle aksjeselskaper (både AS og ASA)
  • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 mill. inntekt, 5 årsverk eller 5 deltakere
  • Enkeltpersonsforetak med verdi over 20 millioner kroner
  • Alle borettslag
  • Foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
  • Stiftelser

Hele listen for regnskapspliktige foretak finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

Frister for årsregnskapet 

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at foretak som har alminnelig regnskapsår har frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2022.

30. juni er også den samme fristen generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. For selskap med revisjonsplikt må regnskapet ferdigstilles før denne fristen.  

Frist for innsending til Regnskapsregisteret

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, altså senest 31. juli 2022. Dette gjøres ved å levere regnskapet elektronisk gjennom Altinn.

Frister for skatt  

Foretak og næringsdrivende er pliktig til å levere skattemelding og næringsoppgave. For aksjeselskaper kan dette leveres elektronisk fra regnskapssystemet. Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai. NB! I år er fristen utsatt, se rødt punkt i listen under.

Selskap kan søke om utsatt levering av skattemelding til 30. juni. Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp og rådgivning rundt dette

Andre frister  

  • Aksjonærregisteroppgaven har frist for levering 31. januar, både for levering elektronisk og på papir 
  • MVA-melding for små virksomheter med årstermin har frist for levering og betaling 10. mars 
  • I ordinære år (der vi ikke har unntakssituasjoner pga. koronapandemien) har regnskapsførere og revisorer frist for å søke om utsatt levering av skattemelding for sine klienter 31. mai. De kan få utsatt innleveringsfristen til 30. juni

Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp med søknader om utsettelse eller andre oppgaver.

Ønsker du veiledning for å få årsoppgjøret levert riktig og i tide? I Accountor har vi erfaringer med både store og små bedrifter, slik at vi kan gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv måte for deg. Ta kontakt her for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby for din bedrift.

 

Regnskapsfører rådgivning

Hvor mye av regnskapet vil du gjøre selv?

Det finnes en regnskapsløsning for alle! Enten du vil gjøre så mye som mulig selv, og få en regnskapsfører til å se over arbeidet – eller om du vil sette bort alt og heller fokusere på salgsfremmende arbeid.

Det er opp til deg.
Skybasert regnskap

100% kontroll på tallene?

Med regnskapet i skyen kan du når som helst - og hvor som helst - sjekke hvordan det står til med økonomien i bedriften. Og sørge for at regningene er betalt.

Share