Hopp til hovedinnhold
Årsoppgjøret frister i 2020
Blogg

Fristene for årsoppgjøret i 2020

Når et nytt år i gang er det også på tide å tenke på årsoppgjøret for året som gikk. Det er viktig å forholde seg til fristene som gjelder. Her er fristene i 2020 for årsoppgjøret for 2019.

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset har det blitt lagt frem lovforslag om å utsette fristen i år med to måneder. Ny frist for årsregnskap vil være 31. august 2020. Lovforslaget ble vedtatt på Stortinget 15. juni.

Disse selskapene må sende inn årsregnskap og årsberetning

Regnskapspliktige foretak skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Hvem som er regnskapspliktige avhenger av foretaksform og størrelse, og det blir bestemt ut fra terskelverdier i regnskapsloven. 

Foretak som må sende inn årsregnskap inkluderer blant annet
  • Alle aksjeselskaper (både AS og ASA)
  • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 mill. inntekt, 5 årsverk eller 5 deltakere
  • Enkeltpersonsforetak med verdi over 20 millioner kroner
  • Alle borettslag
  • Foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
  • Stiftelser

Hele listen for regnskapspliktige foretak finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

Frister for årsregnskapet 

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at foretak som har alminnelig regnskapsår har frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2020.

30. juni er også den samme fristen generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. For selskap med revisjonsplikt må regnskapet ferdigstilles før denne fristen.  

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, altså senest 31. juli 2019. Dette gjøres ved å levere regnskapet elektronisk gjennom Altinn.

Frister for skatt  

Skattemelding personlig næringsdrivende og selskaper: frist 31. august.

Foretak og næringsdrivende er pliktig til å levere skattemelding og næringsoppgave. For aksjeselskaper kan dette leveres elektronisk fra regnskapssystemet. Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai.  

Selskap kan søke om utsatt levering av skattemelding til 30. juni.

Andre frister  

  • Aksjonærregisteroppgaven har frist for levering 31. januar 2020, både for levering elektronisk og på papir 
  • MVA-melding for små virksomheter med årstermin har frist for levering og betaling 11. mars 
  • Regnskapsførere og revisorer har frist for å søke om utsatt levering av skattemelding for sine klienter 31. mai. De kan få utsatt innleveringsfristen til 30. juni

Ønsker du veiledning for å få årsoppgjøret levert riktig og i tide? I Accountor har vi erfaringer med både store og små bedrifter, slik at vi kan gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv måte for deg. Ta kontakt her for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby for din bedrift.

 

Les om utsettelsen av årsregnskapsfristen hos Stortinget

Share