Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hva innebærer en fullstendighetserklæring i årsoppgjøret

Hva er en fullstendighetserklæring i årsoppgjøret?

Dette kreves av selskapets ledelse når revisor ber om en fullstendighetserklæring.  

Som styreleder eller daglig leder i et revisjonspliktig selskap får man i forbindelse med årsoppgjøret hvert år en forespørsel fra revisor om en fullstendighetserklæring. Men hva innebærer dette?

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet og årsberetningen ber revisor alltid om en skriftlig uttalelse fra ledelsen i selskapet. Dette kalles en fullstendighetserklæring. En revisor er pålagt å følge revisjonstandardene, og de stiller krav til slike uttalelser i revisjonen. De blir kalt revisjonsbevis. Fullstendighetserklæringen er revisjonsbevis for at ledelsen erkjenner sitt ansvar for de avlagte regnskapene, og denne må formaliseres skriftlig.  

En fullstendighetserklæring er et formelt og tydelig bilde av ledelsens ansvar for årsoppgjøret 

En slik uttalelse gir et klart og utvetydig bilde av ledelsens ansvar i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet. Det er viktig å merke seg at en slik uttalelse ikke reduserer kravene til at revisor skal gjennomføre en grundig revisjon, og en slik uttalelse er ikke en erstatning for annet revisjonsarbeid.  

Hva må uttalelsen fra ledelsen inneholde?

Revisjonsstandardene krever blant annet at uttalelsen fra ledelsen inneholder:

  • Ledelsen har oppfylt sitt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk (eventuelt IFRS) 
  • Ledelsen har gitt revisor all relevant informasjon og tilgang som avtalt i vilkårene for revisjonsoppdraget 
  • Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet  
  • Ledelsen erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll, for å hindre og avdekke misligheter og har gitt revisor alle relevante opplysninger knyttet til dette  
  • Ledelsen har gitt revisor informasjon om alle kjente brudd eller mistanke om brudd på lov og forskrift som har innvirkning på utarbeidelsen av regnskapet 
  • Ledelsen har opplyst om identiteten til selskapets nærstående parter og alle relasjoner med nærstående parter, og transaksjoner med dem 

Har du behov for hjelp med regnskapet i din bedrift? Accountor har løsninger for både små og store bedrifter. Ta kontakt med oss i dag for å gjøre regnskapet ditt enklere.

Vil du lese mer om dette temaet? Sjekk ut denne artikkelen: Styrehonorar – hva regnes som lønnsinntekt?

 

 

Kilde: KPMG

Share