Hopp til hovedinnhold
Blogg
Styrehonorar

Styrehonorar – hva regnes som lønnsinntekt?

Sitter du i et styre og mottar lønn for arbeidet? Da er det viktig å ha greie på hva skattereglene er for slik inntekt.
Det er nemlig mange som mottar styrehonorar på andre måter. Her er en kort innføring for at du skal unngå å trå feil i regelverket. 

Accountor har løsninger for store og små bedrifter. Kontakt oss her, for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med regnskapet.

Styrehonorar = Lønn

Skatteloven er klokkeklar på at styrehonorarer alltid skal behandles som lønnsinntekt. På tross av dette, er det likevel utallige eksempler på at styremedlemmer med flere styreverv mottar honoraret på andre måter. Dette er en særlig problemstilling også for de som i tillegg driver bedriftsrådgivning eller advokatvirksomhet gjennom et selskap. 

Styrehonorar skal behandles som lønn, selv om arbeidet er å betrakte som ledd i mottakers næringsvirksomhet. Dette gjelder også dersom godtgjørelsen er utmålt som tapt inntekt i næringsvirksomhet. At styrehonorar skal behandles som lønnsinntekt innebærer at det skal foretas forskuddstrekk, beregnes arbeidsgiveravgift og foretas lønnsinnberetning.  

Unntaket fra hovedregelen

Det eksisterer ett unntak fra hovedregelen om at styrehonorar skal behandles som lønn. Godtgjørelsen kan rent unntaksvis utbetales direkte til et styremedlems arbeidsgiver, eksempelvis når et styreverv er upersonlig ved at styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiver for å ivareta dens interesser, og uten noen form for særskilt godtgjørelse til styremedlemmet.  

I slike tilfeller kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift unnlates når arbeidsgiver ellers foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn til arbeidstaker.  

Hvorfor er det attraktivt å utbetale styrehonorar til et aksjeselskap i stedet for det enkelte styremedlem?

Dersom styrehonoraret feilaktig er utbetalt til styremedlemmets selskap, vil total skattebelastning bli lavere enn om honoraret hadde blitt utbetalt direkte til styremedlemmet som lønn, fordi arbeidsgiveravgiften ikke beregnes og betales på styrehonoraret, og ved at beskatningen utsettes. Beskatningen vil utsettes fordi styremedlemmet som mottar honoraret via eget aksjeselskap, har mulighet til å utsette beskatningen til et senere år ved å regulere når utbetaling skal foregå.  

Vil du lese mer om styrearbeid? Kanskje denne artikkelen kan være noe for deg: Erstatningsansvar for styret og daglig leder – dette må du vite

 

 

Kilde: Risangerv

Share