Hopp til hovedinnhold
Blogg
Håndverkere betale mva av arbeid hjemme

Må håndverkere beregne merverdiavgift på arbeid i eget hus?

Er du håndverker og utfører arbeid på egen bolig? Da er det viktig å huske på merverdiavgiften. 

Snekkere, murere, rørleggere og andre håndverkere kan spare store beløp på å utføre arbeid i eget hjem. Likevel kan mange få bakoversveis når man oppdager at dette også kan ha merverdiavgiftsmessige konsekvenser: Personlig næringsdrivende håndverkere må beregne utgående merverdiavgift på arbeid i eget hus eller annen privat bolig. Dette gjelder også om arbeidet utføres på fritiden.

Privat gjøremål eller bruk av spesialkompetanse?

For å avgjøre om det må beregnes merverdiavgift på arbeid i eget hus må man vurdere om arbeidet som gjøres er rent privat, eller om det krever spesialkompetanse. En næringsdrivende skal ha mulighet til å utføre daglige gjøremål uten at det skal beregnes uttaksmerverdiavgift. For eksempel må en gartner kunne klippe plenen og stelle egen hage uten at det utløser uttaksmerverdiavgift.  

Spørsmålet om arbeidet utføres til privat bruk gjelder i utgangspunktet kun for enkeltpersonforetak, og det vurderes om arbeidet som gjøres er et rent privat gjøremål som ikke krever spesialkompetanse, eller om arbeidet krever spesialkompetanse eller bruk av driftsmidler fra næringsvirksomheten.

Uttaksplikten er med andre ord kun aktuelt dersom ferdighetene og kunnskapen som utnyttes, ikke kunne ha skjedd omtrent like bra for andre som har drevet næringsvirksomhet med kompetansen.  

Gjelder uttaksreglene for ansatte håndverkere i aksjeselskaper?

I utgangspunktet gjelder de ikke i tilfellene hvor en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på privat bolig eller fritidseiendom, gitt at dette foregår utenfor den ordinære arbeidstiden. Lørdager, søndager, helligdager og lovfestet ferie vil normalt være utenfor den ordinære arbeidstiden.  

Håndverkere som driver enkeltpersonforetak

Uttaksplikten for merverdiavgift ved arbeid på egen bolig og/eller fritidsbolig, gjelder kun for enkeltpersonforetak. Det har ingen betydning om arbeidet er oppføring, påkostninger, reparasjon eller vedlikehold; det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på slikt arbeid.   

Uttak av håndverkstjenester fra enkeltpersonforetak

Uttaksplikten er begrenset til varer og tjenester knyttet til virksomheten som drives, og som kan «tas ut» fra virksomheten. Disse reglene gjelder kun innenfor eget fagområde.  

En murer som gjennom eget enkeltpersonforetak selger murertjenester, skal beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester som har med murervirksomheten å gjøre når disse benyttes i arbeid på egen bolig eller fritidsbolig, selv når arbeidet utføres etter ordinær arbeidstid. Avgiftsplikten gjelder ikke dersom mureren gjennomfører arbeid utenfor eget fagfelt, slik som snekkerarbeid eller elektrikerarbeid, fordi enkeltpersonforetaket ikke tilbyr slike tjenester eksternt.  

Hvordan beregnes merverdiavgift på arbeid i eget hus?

Merverdiavgiften skal beregnes av alminnelig omsetningsverdi, altså prisen som brukes overfor kundene.  

Skattemessige virkninger

Skatteplikten knytter seg til om arbeidet er gjort i eller utenfor ordinær arbeidstid. Dersom arbeidet utføres i ordinær arbeidstid, skal håndverkeren skattlegges for verdien av arbeidet, selv om dette er utenfor eget fagområde. Dersom arbeidet utføres på fritiden, utenfor ordinær arbeidstid, skattlegges håndverkeren ikke for verdien av arbeidet.  Da skal det altså ikke betales merverdiavgift på arbeid i eget hus.

Har du flere spørsmål?

Vi i Accountor har lang erfaring innen merverdiavgift, og bistår gjerne din virksomhet i spørsmål knyttet til dette, eller annet om regnskapet. Ta kontakt med oss for en prat!  

 

Vil du lese mer om dette temaet? Skatter og avgifter som virksomheter må forholde seg til

 

 

Kilder:  Lærebok i merverdiavgiftSticos

Share