Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ferievikarer rett til sykepenger

Har ferievikarer rett til sykepenger?

Ferievikarer er noe mange bedrifter benytter for å få feriekabalen til å gå opp. Som alle andre kan også ferievikarene bli syke, hvilke rettigheter har ferievikarene i slike tilfeller?

Her er reglene som gjelder:

Hovedregelen: Må ha vært ansatt i minst fire uker

Ifølge trygdeloven må man ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker for å ha rett til sykepenger. Kravet til opptjeningstid på fire uker gjelder hos den enkelte arbeidsgiver, og det har ingen betydning at man har vært i arbeid i lengre tid hos en tidligere arbeidsgiver.  

Eksempelvis vil deltidsansatte som jobber én dag i uken, ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter å ha arbeidet disse fire ukene med kun én arbeidsdag. Arbeidsforhold anses påbegynt fra og med ansettelsesdato, altså fra den dato lønn beregnes. Det har ingen betydning når arbeidet fysisk starter opp.  

Sørg for at lønnsfunksjonen er i trygge hender i din bedrift – les om fordelene med å outsource lønnstjenesten

«Ugyldig» fravær trekkes fra opptjeningstiden  

Dersom arbeidstakeren har hatt perioder med fravær i opptjeningstiden må man skille mellom «lovlig» og «ulovlig» fravær i henhold til folketrygdloven.

Dersom arbeidstaker har hatt ugyldig fravær i opptjeningstiden, vil fraværsperioden ikke inkluderes i opptjeningstiden. Eksempel på ulovlig fravær er fravær uten legeerklæring for arbeidstakere som ikke har rett til å bruke egenmelding. 

Om arbeidstakeren har berettiget fravær skal fraværsperioden inkluderes i opptjeningstiden. Dersom den ansatte har vært borte i én uke i løpet av opptjeningstiden, vil dette telles med i opptjeningstiden.

Maks to ukers opphold mellom to arbeidsperioder 

Dersom sommervikaren har opphold hos arbeidsgiver mellom to arbeidsperioder hos samme arbeidsgiver, vil betydningen for opptjeningsperioden for sykepenger avhenge av varigheten på arbeidsoppholdet.  

Dersom arbeidstaker slutter hos arbeidsgiver, men senere begynner å arbeide hos samme arbeidsgiver innen to uker, vil det tidligere arbeidsforholdet regnes med når opptjeningstiden skal beregnes.  

En ferievikar kan for eksempel ha to arbeidsperioder hos samme arbeidsgiver på tre uker hver. Hvis da arbeidstaker ikke er ansatt hos arbeidsgiver mellom de to periodene, men starter opp hos samme arbeidstaker innen to uker, er kravet til opptjeningstid oppfylt etter en arbeidsuke i arbeidsperiode nummer to.

Altså har ferievikarer rett til sykepenger, arbeidsgiver må utbetale sykepenger til sommervikarer dersom kravet til fire ukers opptjeningstid er oppfylt. I tillegg må øvrige vilkår for rett til sykepenger være oppfylt.  

Kan sommervikarer benytte egenmelding?  

Reglene om egenmelding er beskrevet i folketrygdloven, og for å ha rett til å benytte egenmelding på arbeidstaker ha vært ansatt i minst to måneder. Har ansettelsesforholdet en kortere varighet enn dette, må arbeidstaker benytte legeerklæring ved fravær. Les alt du trenger å vite om reglene for egenmelding her.

 

 

Kilder: Visma blogg

Share