Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hva innebærer bokettersyn

Har virksomheten fått varsel om bokettersyn? Dette innebærer det

Bokettersyn er noe alle virksomheter sannsynligvis vil oppleve gjennom sin levetid.
Vanligvis får du varsel om bokettersyn på forhånd, men kontrollen kan også komme uanmeldt. Vi skiller i tillegg mellom forenklet og utvidet bokettersyn. Hva innebærer et bokettersyn, og hvordan bør bedriften forberede seg? Vi går gjennom det du bør vite.

Hva innebærer et bokettersyn? 

Når Skatteetaten foretar et bokettersyn vil de gjøre en kontroll og granskning av selskapets virksomhet, med fokus på selskapets regnskap, skattepapirer og lønnsregnskapet. Du får ofte varsel om bokettersyn på forhånd, men det kan også skje uanmeldt. Som skatteyter og virksomhet er du pålagt å fremlegge relevant dokumentasjon.  

Har du hørt vår podkast om bokettersyn? Vi forteller deg det du bør vite på ti minutter. Sjekk ut podkastene fra Accountor her

Dokumentasjonen som kreves  

I et bokettersyn vil det være vanlig at det etterspørres dokumentasjon som kontoplan, lønnsartregister, posteringsjournal, hovedbok, reskontro over selskapets kunder og leverandører, og lønnsregnskap med tilhørende bilag.

Et bokettersyn kan også etterspørre annen dokumentasjon som styreprotokoller, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, skattemelding for tidligere år og lignende. 

Har dere gode nok styringsverktøy for økonomien i bedriften? Få hjelp til å holde orden på regnskapet, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet. Accountor har 70 kontorer over hele Norge, få et tilbud fra ditt nærmeste regnskapskontor her

Forenklet bokettersyn – den vanligste formen for bokettersyn

Et forenklet bokettersyn er den vanligste formen for bokettersyn, og gjelder vanligvis kun siste fullførte regnskapsår. Et slikt bokettersyn innebærer at man bes om å sende inn regnskapsopplysninger per e-post til Skatteetaten. Alle utgående og inngående fakturaer må sendes inn i den forbindelse.  

Utvidet bokettersyn 

Et utvidet bokettersyn plukkes vanligvis ut i stikkprøver utført av Skatteetaten. Dette kan også være dersom Skatteetaten har et spesielt fokus på en bransje for en periode, en såkalt bransjekontroll. Utvidet bokettersyn kan også komme av at Skattekontoret eller Fylkesskattekontoret har mottatt tips om ulovlige forhold, eller at et forenklet bokettersyn har avdekket noe som må granskes nærmere.  

Dette er viktig å huske på ved bokettersyn! 

Lag en oversikt over dokumentasjon som er levert ut til Skattekontoret. Alle originaldokumenter skal returneres når ettersynet er ferdig. Videre er man kun pliktig til å fremlegge dokumentasjon som har betydning for skatteligningen, annen dokumentasjon kan ikke kreves fremlagt. Dersom man får pålegg om å gi opplysninger som ikke er relevant for ligningen, eller dersom det ikke er et tilstrekkelig rettslig grunnlag for å kreve innsyn i slike opplysninger, kan du som skatteyter klage på pålegget.  

 

Les mer om lignende temaer: Skatt på tips og driks: Nå får arbeidsgiver rapporteringsplikt

 

Kilder:  TransaksjonsadvokaterFirmanytt

Share